Jesu li pacijenti žrtve stigmatizacije privatnog zdravstva?

03.10.2016.

Zoran Knežević, predsjednik Udruge sudjelovao je na konferenciji Hospital Days 2016. na Okruglom stolu pod nazivom 'Jesu li pacijenti žrtve stigmatizacije privatnog zdravstva?'.
Na Okruglom stolu razgovaralo se o razlikama u privatnom i javnom zdravstvu, participaciji pacijenata u troškovima liječenja, cijenama dijagnostičko terapijskih postupaka ali i radu liječnika zaposlenih u javnom sektoru kod privatnog poslodavca.
Knežević je istaknuo kako bez obzira koja će odluka biti donesena vezano uz rad liječnika iz javnog sektora kod privatnog poslodavca svakako mora postojati pravna sigurnost, a ne da se kao do sada propisi mijenjaju svako malo. Također je istaknuo kako je potrebna sinergije između privatnog i javnog zdravstva. Samo kroz partnerstvo privatnog i javnog sektora moguće je najracionalnije iskoristiti sve postojeće resurse, ali i ući u održive investicije koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi za sve naše građane. Mišljenja smo, rekao je Knežević da u Republici Hrvatskoj treba postojati sustav zdravstva kojem je svejedno da li je privatno ili javno sve dok je usluga koja se pruža pacijentima zadovoljavajuća po svim medicinskim standardima i dok je zastupljena ekonomičnost u postupanju u čemu privatno zdravstvo može biti primjer jer vodi računa o omjeru cijene i kvalitete.
Uz Kneževića na Okruglom stolu sudjelovali su Jasna Karačić, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, Nikica Gabrić, Klinika Svjetlost i Krešimir Luetić, Hrvatska liječnička komora.
vrh stranice
vrh stranice