HBOR omogućio moratorij u trajanju do 16 mjeseci za turistički sektor

09.07.2020.

HBOR je još u ožujku, radi umanjenja negativnih posljedica nastalih epidemijom COVID-19, klijentima omogućio reprogramiranje kredita i korištenje moratorija do 30.06.2020. s najavljenom mogućnošću produljenja. Izravnim korisnicima kredita, HBOR će poslati obavijest o uvjetima produženja moratorija te obrazac suglasnosti koji će korisnici kredita trebati dostaviti HBOR-u. 

Obveze po glavnici kredita obuhvaćene moratorijem klijenti će otplaćivati kroz odgovarajući produžetak roka otplate. 

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika, kao i oni koji koriste financiranje HBOR-a putem leasing društava, zahtjev za moratorij trebaju podnijeti poslovnoj banci, odnosno leasing društvu.

Osim moratorija, HBOR je, uvedenom mjerom reprograma postojećih kreditnih obveza, poduzetnicima omogućio produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita. Za reprogram do 6 mjeseci, poduzetnici su oslobođeni plaćanja uobičajenih naknada, a novom odlukom poduzetnicima iz turističkih djelatnosti omogućeno je odobrenje reprograma do 16 mjeseci, također bez plaćanja naknada.

Turističkom djelatnosti se smatraju poslovni subjekti kojem je Državni zavod za statistiku u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u dodijelio neku od slijedećih NKD oznaka: 

50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika

55,10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

55.30 Kampovi i prostori za kampiranje

55.90 Ostali smještaj

56,10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

56,21 Djelatnosti kateringa

56,29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

79,11 Djelatnosti putničkih agencija

79,12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

77,34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

93,21 Zabavni i tematski parkovi

93,29 Ostale zabavne i rekreacijske aktivnosti

vrh stranice
vrh stranice