Elektroničko podnošenje dozvole za boravak i rad stranaca

07.05.2019.

Ministarstvo unutarnjih poslova u travnju je uvelo mogućnost podnošenja zahtjeva za dozvole za boravak i rad iz kvote elektroničkom poštom.

 

 

U tu svrhu izrađena je Uputa za poslodavce u kojoj je popis email adresa PP/PU koje su posebno formirane za podnošenje zahtjeva te iz koje izdvajamo sljedeće:

  • Sva dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad mora biti u PDF formatu
  • Količina podataka koja se može dostaviti elektroničkom poštom ograničena je na 20 MB
  • Automatski ćete biti obaviješteni o zaprimljenom zahtjevu
  • Policijska uprava odnosno policijska postaja će vas obavijestiti u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva ako je potrebno nadopuniti zahtjev
  • Nakon provedenog postupka bit ćete putem elektronske pošte ili telefonski obaviješteni kada i gdje možete preuzeti dozvolu za boravak i rad

U narednom razdoblju, ovisno o potrebi, MUP će povećati broj PP/PU kojima će se moći podnijeti elektronički zahtjev za dozvole za boravak i rad u kvoti.

vrh stranice
vrh stranice