Bijela knjiga HUP Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb

17.06.2015.

Privatni sektor u zdravstvu je manji, fleksibilniji i lakše prilagodljiv potrebama tržišta, ali zbog činjenice da nemamo status poduzetnika onemogućen nam je pristup EU fondovima kao i poduzetničkim potporama u RH. Stoga nam je potrebna potpora Ministarstva zdravlja kao i Ministarstva poduzetništva jer bi se njihovom doradom postojećih propisa, uz malo dobre volje, situacija preko noći mogla drastično izmijeniti u našu korist, jer bar kod privatnika ideja i kvalitetnih projekata nikad nije manjkalo. Ujedno inzistiramo na jednakom pravnom statusu svih sudionika u pružanju zdravstvenih usluga u RH bez obzira na oblik vlasništva. Unatoč činjenici da pravna regulativa važi za sve subjekte zdravstva jednako i primjena na terenu i podzakonski akti sasvim drugačije tretiraju subjekte u javnom zdravstvu od onih u privatnom prilikom osnivanja, javljanja na natječaje HZZO-a a posebno kod inspekcijskih nadzora. Stava sam, a za to ću se i zalagati, da u RH treba postojati sustav zdravstva kojem je sasvim svejedno dali je privatno ili javno sve dok se usluga koja se pruža pacijentima zadovoljavajuća po svim medicinskim standardima i dok je zastupljena ekonomičnost u postupanju u čemu privatno zdravstvo može biti primjer jer vodi računa o omjeru cijene i kvalitete. Sprječavanje rada na crno platforma je u koju se zaklinju i političari i poduzetnici a u praksi je napravljeno malo i ništa. Zato mi , kao Udruga u okviru HUP-a čiji članovi aktivno iz svojih prihoda punimo državni proračun uzimamo si pravo da stanemo na čelo borbe protiv rada na crno u medicini jer taj isti rad puni privatne džepove na račun državnog proračuna a u isto vrijeme nama predstavlja nelojalnu konkurenciju.
Zoran Knežević, predsjednik Udruge
HUP-Udruga privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb je dobrovoljna Udruga i zadatak joj je da štiti i promiče prava i interese članova u odnosima s tijelima državne uprave i drugim pitanjima važnim za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca. Predstavnici udruge izradili su Prijedloge reformskih ciljeva koji su usmjereni prvenstveno prema Ministarstvu zdravlja te se temelje na ustavnoj ravnopravnosti privatnog i javnog sektora zdravstva.
Prijedlozi uključuju:
1. uključenje svih zdravstvenih ustanova u zdravstveni sustav,
2. tržišnu ravnopravnost
3. razvijanje partnerstva između javnog i privatnog zdravstvenog sektora (usluge, tržište rada, edukacija).
Prijedlozi uključuju ravnopravnost na Natječajima HZZO za sve zdravstvene ustanove bez obzira na tip vlasništva, uključenje svih zdravstvenih ustanova u zdravstveni sustav, tržišnu ravnopravnost i razvijanje partnerstva između javnog i privatnog zdravstvenog sektora (usluge, tržište rada, edukacija).
Intenziviranje aktivnosti na izjednačavanju statusa svih sudionika zdravstvenog procesa u RH bez obzira na činjenicu tko je vlasnik te izmjenama važećih propisa u zdravstvu onemogućiti
nelojalnu konkurenciju i rad na crno. Potrebnim smatramo legalizirati i intenzivirati suradnju javnog i privatnog zdravstva u svrhu smanjenja troškova i povećanja kvalitete zdravstvene usluge za sve građane RH. U smanjenja troškova u sustavu zdravstva predlažemo uključiti ekonomičniju upotrebu skupe opreme koju imamo na raspolaganju, poboljšanje dvosmjerne suradnje između javnog i privatnog zdravstva što uključuje i određivanje vrlo rigoroznih kriterija za rad liječnika iz javnog sektora kod privatnika.
Suradnja s Ministarstvom zdravlja na izjednačavanju statusa svih sudionika zdravstvenog procesa u RH bez obzira na činjenicu tko je vlasnik te izmjenama važećih propisa, rješenje je iznesene problematike. Suradnjom javnog i privatnog zdravstva u pridonijela bi smanjenju troškova i povećanja kvalitete zdravstvene usluge za sve građane RH.

vrh stranice
vrh stranice