SkillME

 

Glavni cilj projekta SkillME je identificirati nesrazmjer vještina u elektro i metalnom sektoru, kreirati kurikulume koji će ih premostiti i integrirati ih u strukovno obrazovanje u zemljama koje su sudionici projekta.

Ostali ciljevi projekta su:
  • Analiza nesrazmjer između potrebnih i postojećih vještina
  • Jačanje suradnje obrazovnog i industrijskog svijeta kroz sudjelovanje u izradi kurikuluma
  • Stvaranje uvjeta za mogućnost uspoređivanja i transfera ishoda učenja među državama članicama EU
  • Podrška mobilnosti radnika i osoba na osoposobljavanju
  • Poticaj za cjeloživotnog obrazovanja radnika
  • Dodana vrijednost kreiranjem kurikuluma u međunarodnoj suradnji i uz sudjelovanje svih dionika strukovnog obrazovanja
  • Izraditi 4 nova kurikuluma
ERASMUS+ - SECTOR SKILSS ALLIANCE

15.06.2016.

Projekt skillME – vještine u metalnoj industriji i elektro industriji - Jačanje kompetencija u Europi

U Bratislavi je 18. svibnja 2016. održan četvrti po redu sastanak projektnih partnera u sklopu projekta skillME – jačanje kompetencija u elektro i metalnoj industriji. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca metalne i elektroindustrije država članica EU-Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Glavni cilj projekta je identificirati specifične endemske vještine metalne i elektro industrije i razviti kurikulum s kojim bi se popunile praznine kako bi se osigurao održivi razvoj europskog metalnog i elektro tržišta.

21.12.2015.

Letak projekta skillME

skillME projekt je dizajniran na način da odgovori na potrebu industrije za kompetentnom radnom snagom koja će imati vještine i znanja za obavljanje proizvodnih procesa u metalnoj industriji i elektroindustriji.

Letak skillME projekta možete preuzeti OVDJE.

English version of skillME leaflet

14.12.2015.

Treći sastanak partnera u Zagrebu

08. i 09. prosinca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održan je treći sastanak partnera u projektu skillME. Sastanak je započeo predstavljanjem HUP-a i pozdravnim govorom Marije Šutina. Nakon prezentacije o HUP-u, Janja Petkovšek je iznijela dnevni red kojeg su partneri ranije usuglasili. Usvojen je zapisnik s drugog sastanka partnera koji je održan u srpnju 2015. godine u Rigi u Latviji.

Partnerima je prezentiran drugi Interni polugodišnji izvještaj o projektu koji obuhvaća razdoblje od svibnja do listopada 2015. godine te je prihvaćen predloženi način ispunjavanja timesheets.

GALERIJA

08.07.2015.

Drugi sastanak partnera skillME projekta za metalnu i elektroindustriju

Na drugom sastanku projekta skillME koji se održao u Rigi u srijedu 08. srpnja 2015. godine sudjelovali su predstavnici nacionalnih regulatornih agencija, strukovnih škola i predstavnici poslodavaca iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije.
U prvih osam mjeseci partneri su istražili i analizirali dvadesetak studija zemalja članica EU, u svakoj zemlji održana su dva sastanka fokus grupa s metalnom industrijom i elektroindustrijom te su obavljeni pojedinačni intervjui s tvrtkama. Svrha ovih aktivnosti bila je utvrditi područja u kojima je najveći nesrazmjer između potreba industrije i stanja na tržištu rada, odnosno u strukovnom obrazovanju te definirati prioritetne potrebe.
Nakon rasprave, partneri su definirali četiri područja za unapređenje, a to su tehnička dokumentacija, CAD/CAM, poznavanje materijala te automatizacija. U sljedećem razdoblju za navedena područja razvit će se i implementirati kurikulumi na nacionalnoj razini. Zajednička namjera partnera je da novi kurikulumi posluže i kao podloga za unapređenje postojećih strukovnih programa.
U narednom razdoblju tvrtke će se pozvati da se uključe u definiranje ishoda učenja te će se održati prezentacija nacrta kurikuluma da bi se provjerila njihova usklađenost s potrebama industrije. Kurikulumi će biti primjenjivi u strukovnom obrazovanju te u cjeloživotnom obrazovanju odraslih, a predviđena je stanica od 25 sati za svaki.
Na sastanku u Rigi Hrvatsku su predstavljali Nino Buić (ASOO), Vesna Anđelić (ASOO), Damir Zvonar (ASOO), Dubravko Diklić (Tehnička škola Faust Vrančić) i Marija Šutina (HUP).
Sljedeći sastanak partnera održat će se u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u prosincu 2015. godine u Zagrebu

08.06.2015.

Jačanje kompetencija u metalnoj i elektroindustriji

Unatoč visokoj razini nezaposlenosti, u metalnoj i elektroindustriji i dalje nailazimo na slobodna radna mjesta. S obzirom na brz razvoj tehnologije i znanja, tvrtkama je izuzetno teško pronaći kompetentnu radnu snagu koja bi zadovoljila sve kriterije u procesu proizvodnje, a veliku odgovornost za manjak vještina snose zastarjeli sustavi obrazovanja i manjak fleksibilnosti radnika.
skillME projekt dizajniran je kao odgovor na takve potrebe. To je zajednički projekt pružatelja usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnih regulatornih partnera i predstavnika poslodavaca država članica EU- Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Latvije. Zajednički im je cilj identificirati specifične kompetencije metalne i elektro industrije te razviti odgovarajući kurikulum.
skillME projekt provodit će se tri godine. Zadatak mu je odrediti nedostatke u vještinama te identificirati kompetencije koje će biti najtraženije u budućnosti. Kao odgovor na te potrebe, projektni partneri će kreirati odgovarajući kurikulum te ga trajno integrirati u strukovni obrazovni sustav, odrediti ishode učenja te potaknuti mobilnost učenika i radnika u zemljama koje sudjeluju u projektu i diljem Europe.

U svibnju u HUP-u su održane fokus grupe i obavljeni intervjui sa članicama Udruge metalne industrije i Udruge elektroindustrije. Članice su ukazale na nesrazmjer tehničkih vještina, potrebu za održavanjem redovite prakse tijekom strukovnog obrazovanja i potrebu uvođenja projektnog pristupa kod učenja kako bi učenici mogli naučiti prezentacijske i druge soft skills vještine. Na ovaj način HUP podupire modernizaciju stručnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi učenici i radnici mogli steći adekvatne kvalifikacije i time poboljšati svoju poziciju na tržištu rada te podržava konkurentnost industrije.

Projekt je su-financiran od strane Europske Komisije i dio je Erasmus+ programa.