Potpisan novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

25.09.2015.

Sindikat graditeljstva Hrvatske, kao reprezentativan sindikat s jedne strane, i HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva, s druge strane, sklopili su danas, Kolektivni ugovor za graditeljstvo radi prilagođavanja uvjetima poslovanja za sljedeću godinu te usklađivanja s pojedinim odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu. Sastavni dio ugovora je Dodatak Kolektivnom ugovoru graditeljstva - upućivanje radnika na rad u inozemstvo. Kolektivni ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme sa obvezom inovacije svake poslovne godine. KUG stupa na snagu danom potpisa a primjenjuje se od 1.listopada 2015. godine . Time se stavlja van snage KUG iz 2001. godine, s ukupno sedam izmjena i dopuna.

Za 1,5 posto je povećana najniža osnovna plaće i sada je utvrđena u visini  2.866,78  bruto za najjednostavnije poslove, a sukladno tome utvrđeni su i novi tarifni stavovi s povećanjem za sve grupe poslova. Ukupna bruto plaća za najjednostavnije poslove  ne može biti manja od 95 posto minimalne plaće. Važno je naglasiti da se ugovorom o radu, plaća može iskazati u fiksnom bruto iznosu koji ne smije biti niži od visine plaće izračunate temeljem mjerila iz KUG-a. Rok isplate plaće je 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, a iznimno 20-og.

Dodatak za prekovremeni i za rad nedjeljom iznosi 30 posto i to je nepovoljnije u odnosu na KUG iz 2013. godine, dok za  noćni rad, rad blagdanima, rad u smjenama ostaje nepromijenjen. Radnici i dalje ostvaruju pravo na dodatak na staž 0,5 posto po godini staža, dodatak na posebne uvjete rada, jednokratni dodatak (regres) u visini 1.800 kuna.  

U odnosu na KUG iz 2013. godine, osim povećanja plaće i smanjenja pojedinih dodataka na plaću najznačajnije promjene su :

-   Uvode se fleksibilni oblici radnog vremena  - nejednaki raspored radnog vremena i produžava se tjedno radno vrijeme u preraspodjeli radnog vremena, u trajanju 56 sati odnosno 60 sati ako se radi o sezonskom karakteru posla. Prekovremeni rad može godišnje iznositi 250 sati i u pravilu se mora pisani zahtjev radniku uručiti prije početka rada.  

- Naknada za vrijeme prekida rada radnika, bez krivnje radnika, iznosi 70 posto osnovne plaće, ali ne manje od visine minimalne plaće.

- Druga stanka nije plaćena, ali se radnicima povećava iznos terenskog dodatka za taj dan prema pravilniku o radu ili sporazumu sa Sindikatom. Inače , obvezni iznos  terenskog koji je poslodavac dužan isplatiti radniku (ako mu nije osigurao prehranu i druge povećane troškove ) je povećan sa 80 na 90 kuna dnevno.

- Povećan je broj dana godišnjeg odmora za samohrane roditelje. Najdulje trajanje godišnjeg odmora je pet tjedana, ali na razini poslodavca to se može urediti povoljnije.

Uvažavajući obostrane interese, ali i otežane uvjete poslovanja, svih poslodavaca i radnika u graditeljstvu, ugovorne strane kolektivnog ugovora su suglasne da i dalje postoje višestruki opravdani razlozi za proširenje primjene  Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, te će žurno podnijeti nadležnom ministru (MRMS) zajednički prijedlog za proširenje primjene Kolektivnog ugovora na sve radnike i poslodavce u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj koji nisu  članice HUP-UPG-a. Proširena primjena će, prema procjeni socijalnih partnera, imati višestruke pozitivne učinke, ponajprije  ujednačavanje  socijalno -materijalnog  položaja zaposlenih,  uklanjanje nelojalne konkurencije na tržištu zbog korištenja jeftinije radne snage kao i suzbijanje rada na crno odnosno sive ekonomije,   kontrolu obračuna i isplatu bruto plaća, odnosno poreza i doprinosa itd. 

Kolektivni ugovor potpisan je na svečanosti obilježavanja Dana hrvatskih graditelja, 26. rujna, i 25 godina postojanja Sindikata graditeljstva Hrvatske.

 

Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva

Jasenka Vukšić, predsjednica SGH