Najave događanja

03.05.2017.

03.05.2017. PUMA seminar: Kako zaštiti vaše društvo, suradnike i sebe od rizika; HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 12:00

Nakon održanog seminara u Zagrebu, na traženje članova, HUP Reg. ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar o odgovornosti članova uprave društva „ Kako zaštiti vaše društvo, suradnike i sebe od rizika“ koji će se održati u srijedu 03. svibnja 2017. godine s početkom u 12 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.

26.04.2017.

26.04.2017. Prezentacija: Mjere aktivne politike zapošljavanja: Od mjere do karijere; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 11:00

Na traženje članova HUP-a, a zbog donošenja novog paketa mjera koje su stupile na snagu 02. ožujka 2017. godine koji sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je: o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera koriste kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere obrazovanja i usavršavanja.

24.04.2017.

24.04.2017. Radni susret: Otvorena vrata Zavoda za unapređenje zaštite na radu; HUP Regionalni ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

S ciljem kako primijeniti propise, optimizirati troškove, učinkovito organizirati i upravljati zaštitom na radu, Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizira radni susret: Otvorena vrata ZUZNR u ponedjeljak 24. travnja 2017. godine u vremenu od 11 do 14 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek

20.04.2017.

20.04.2017. PUMA seminar: Napredna analiza financijskih izvješća; HGK ŽK Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, 11:00

Na traženja članova, a zbog osobnog i profesionalnog razvoja svakog pojedinca, Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Osijek u suradnji sa ZŠEM Poslovnom Akademijom i sa Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Vukovar organizira savjetovanje koje će se održati u četvrtak, 20. travnja 2017. godine u vremenu od 11 do 13 sati u prostorijama HGK ŽK Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, na temu: Napredna analiza financijskih izvješća.

11.04.2017.

11.04.2017. Uloga i značaj HUP-a i informativan sastanak o ljetnoj studentskoj praksi, Pravni fakultet Osijek – dvorana br. 1., Stjepana Radića 17, Osijek, 11:00

Povodom nedavno potpisanog Sporazuma između HUP-a i Pravnog fakulteta Osijek, održati će se predavanje i informativni sastanak povodom ovogodišnjeg natječaja za ljetnu praksu studenata. Hrvatska udruga poslodavaca i Pravni fakultet Osijeku zajedno organiziraju predavanje namijenjeno zainteresiranim studentima završnih godina, a koje će se održati u utorak 11.04.2017. godine na Pravnom fakultetu Osijek – dvorana br. 1., Stjepana Radića 17, Osijek, s početkom u 11 sati.