Najave događanja

24.05.2017.

24.05.2017. PUMA seminar: Zakon o radu u praksi, Hotel Slavonija, Duga ulica 1, Vinkovci, 10:00

Na traženja članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek organizira savjetovanje koje će se održati u srijedu 24. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati, u Hotelu Slavonija, Duga ulica 1, Vinkovci, na temu: Zakon o radu u praksi.

23.05.2017.

23.05.2017. PUMA seminar: Zakon o radu u praksi, HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 10:00

Na traženja članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek organizira savjetovanje koje će se održati u utorak 23. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati, u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, na temu: Zakon o radu u praksi.

11.05.2017.

11.05.2017. Sastanak Kluba HUP Osijek HR, Nexe grupa d.d., Tajnovac 1, Zoljani, Našice, 11:00

U sklopu redovitih aktivnosti kluba menadžera ljudskih potencijala, održat će se sastanak Kluba HUP Osijek HR koji će se održati kod člana Kluba Nexe grupa u četvrtak 11. svibnja 2017. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama tvrtke Nexe grupa, Tajnovac 1, Zoljani, Našice.

Na sastanku će se predstaviti HR služba Nexe grupe te dati smjernice za rad Kluba u narednom razdoblju.

09.05.2017.

09. svibnja 2017. Radionica “E-račun”; HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 10:00

Kako u studenom 2018. godine započinje puna primjena EU direktive prema kojoj eRačun postaje obavezan u postupcima javne nabave, dakle već iduće godine svi će biti obavezni primati i obraditi eRačun, te pritom ne tražiti papirnate. U okviru Projekta razmjene elektroničkih računa između gospodarskih subjekata i javne administracije, a nakon održane radionice u Zagrebu, na traženje članova, HUP sa partnerima organizira radionicu „Croatian eInvoicing B2A Exchange Project“ koja će se održati u utorak 09. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.

08.05.2017.

08.05.2017. Edukacije: „Pomoć poduzetnicima pri samozapošljavanju” i „Radni odnosi“, Centar kulture „M. P. Katančić“, Trg kralja Tomislava 2, Valpovo, 11:00

Valpovački poduzetnički centar Valpovo (član HUP-a) organizira besplatne edukacije za poduzetnike početnike i osobe koje razmišljaju o pokretanju vlastitog posla pod nazivom: „Pomoć poduzetnicima pri samozapošljavanju” i „Radni odnosi“ koje će održati u ponedjeljak 08. svibnja 2017. godine u Centru kulture „M. P. Katančić“, Trg kralja Tomislava 2, Valpovo s početkom u 11 sati.