Najave događanja

25.10.2017.

25.-27.10.2017. Međunarodni Kongres Brašno-Kruh, Grand Hotel Adriatic, Maršala Tita 20, Opatija

Poštovani članovi HUP-a,

Zadovoljstvo nam je najaviti 9. međunarodni kongres “Flour-Bread ‘17” i 11. hrvatski kongres tehnologa proizvodnje i prerade brašna “Brašno-Kruh ’17.”, koji će se održati u Opatiji od 25. do 27. listopada 2017. Kongres organiziraju Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (PTFOS), Hrvatska agencija za hranu (HAH) i Međunarodna udruga za znanost i tehnologiju žitarica (ICC), a Hrvatska udruga poslodavaca uključena je kao pokrovitelj ovog događanja.

23.10.2017.

23.10.2017. Seminar: Što kineziologija i medicina rada mogu učiniti za zdraviji i duži radni vijek; Vijećnica Virovitičko-podravske županije, Trg Lj. Patačića 1, Virovitica, 10:00

Seminar na temu: „Što kineziologija i medicina rada mogu učiniti za zdraviji i duži radni vijek“ u sklopu europske kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste 2016.-2017.“ uz primjere dobre prakse, u organizaciji Zavoda za unapređenje zaštite na radu i Hrvatske udruge poslodavaca, a seminar će se održati u ponedjeljak 23. listopada 2017. godine u vijećnici Virovitičko-podravske županije, u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 1, s početkom u 10 sati.

20.10.2017.

20.10.2017. 1. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Podružnice Osijek, HUP Regionalni ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 12:00

Sjednica će se održati u petak 20. listopada 2017. godine s početkom u 12 sati, u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvješće o radu za proteklo razdoblje
2. Plan i program rada za naredno razdoblje
3. Razno 

19.10.2017.

19.10.2017. PUMA seminar: Naplata potraživanja i ovrha na plaći; Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 11:00

Na traženja članova, Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Osijek organizira seminar koji će se održati u četvrtak, 19. listopada 2017. godine u vremenu od 11 do 13 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, na temu: Naplata potraživanja i ovrha na plaći.

11.10.2017.

11.10.2017. PUMA seminar: Koliko Vaših radnika danas nije na poslu (i koliko Vas to košta)?, HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

Na traženje članova, nakon održanog seminara u Zagrebu, Hrvatska udruga poslodavaca i Institut za upravljanje apsentizmom organiziraju seminar koji će se održati u srijedu, 11. listopada 2017. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj.Gaja 6, Osijek, na temu: Koliko Vaših radnika danas nije na poslu (i koliko Vas to košta)?