Najave događanja

06.04.2017.

06.04.2017. Prezentacija: Mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usmjerene prema poduzetnicima; HGK ŽK Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, 10:00

Na traženje članova HUP-a, a zbog donošenja novog paketa mjera koje su stupile na snagu 02. ožujka 2017. godine koji sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je: o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera koriste kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere obrazovanja i usavršavanja.

05.04.2017.

05.04.2017. Prezentacija: Poticanje i sufinanciranje zapošljavanja za poduzetnike; HUP Regionalni ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

Na traženje članova HUP-a, a zbog donošenja novog paketa mjera koje su stupile na snagu 02. ožujka 2017. godine koji sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je: o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera koriste kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere obrazovanja i usavršavanja.

04.04.2017.

04.04.2017. Savjetovanje: Novi Zakon o javnoj nabavi, Velika vijećnica Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 10:00

Od početka pripreme nacrta novog Zakona o javnoj nabavi, članovi HUP-a su intenzivno radili na izradi preporuka za njegovo poboljšanje. Kao tri najveća problema sustava javne nabave prepoznati su – neučinkovita primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), nedovoljno snažna i učinkovita kontrola te nedostatna transparentnost sustava. Zakon je donesen krajem prošle godine a primjena je započela sa 01. siječnjem ove godine. Velik dio preporuka naših članova je ugrađen u tekst novog Zakona, no stvarne učinke moći ćemo analizirati tek kroz neko vrijeme njegove primjene.

Ovim Zakonom implementira se nova pravna stečevina EU u području javne nabave, uvažavajući pri tome istaknute probleme u praksi javne nabave kao i konstruktivne prijedloge rješenja. Od izuzetne je važnosti da svi gospodarski subjekti dobiju odgovarajuće informacije, kako bi imali ravnopravan pristup tržištu javne nabave.

S tim ciljem, nakon održanih seminara u Zagrebu i Varaždinu, HUP Regionalni ured Osijeku u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira savjetovanje na temu „Novi Zakon o javnoj nabavi“ koje će se održati u utorak 04. travnja 2017. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod.

30.03.2017.

30.03.2017. PUMA seminar: Financijska pismenost; HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

I ove godine Hrvatska udruga poslodavaca se pridružila obilježavanju međunarodnih manifestacija Svjetskog i europskog tjedna novca kojima se promiče financijska edukacija i općenito važnost financijskog znanja za poduzetništvo i cijelo društvo. S tim ciljem HUP Reg. ured Osijek u suradnji s članovima iz financijske industrije u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar „Financijska pismenost“ koji će se održati u četvrtak 30. ožujka 2017. godine s početkom u 11 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.

27.03.2017.

27.03.2017. Savjetovanje: Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka; Velika županijska vijećnica – Palača Srijem, Županijska 9, Vukovar, 10:00

HUP u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, Hrvatskom zajednicom županija i s Udrugom gradova sa svrhom upoznavanja i pravilnog tumačenja zakonskih propisa organizira savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje će se održati slijedećim gradovima:

Vukovar - ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine s početkom u 10 sati u velikoj županijskoj vijećnici – Palača Srijem, Županijska 9, Vukovar.
Virovitica – utorak 28. ožujka 2017. godine s početkom u 12 sati u velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Lj.Patačića 1, Virovitica
Požega – prvi tjedan u travnju 2017. godine .
Osijek i Slavonski Brod – na jesen (svakako pravodobno obavijestimo).