Koordinacija priređivača i proizvođača zabavnih i posebnih automata za igru