Izrada elaborata novih studijskih programa na Geodetskom fakultetu

20.01.2014.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je pokrenuo izradu elaborata studijskih programa preddiplomskog i diplomskog studija Geodezije i geoinformatike.
Pozivamo sve zainteresirane da se uključe i konstruktivnim prilozima pridonesu kvaliteti budućeg obrazovanja na Geodetskom fakultetu.
Na webu Fakulteta (http://www.geof.unizg.hr/ ) je otvoren intranet (Prijedlog studijskih programa 2014. - SP2014) za podršku izradi elaborata. Na njemu se nalaze sve informacije i dokumenti koji su potrebni za kvalitetan rad i koordinirani pristup pojedinim aktivnostima. U tijeku rada će biti dodani i drugi sadržaji kako poslovi budu napredovali.
Za pristup intranetu je potrebna prijava, koju svi zainteresirani mogu napraviti samostalno, ovdje: http://www.geof.unizg.hr/login/signup.php.