Aktualno

09.03.2017.

Održan PUMA seminar u Osijeku

S ciljem unapređenja poslovanja, u Osijeku u svojima prostorijama, u okviru PUMA programa, HUP Reg. ureda Osijek je organizirao 09. ožujka 2017. godine seminar na temu: „Naplata potraživanja i upravljanje financijskim rizicima“.

02.03.2017.

U Vinkovcima održana radionica „Energetska učinkovitost u industriji”

Na traženja članova, sa ciljem informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije energetski učinkovitih mjera u njihovim proizvodnim pogonima (otplata kroz uštedu energije) i mogućnosti prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HUP-ovom Koordinacijom za energetsku učinkovitost organizirao je radionicu u četvrtak, 02. ožujka 2017. godine u Vinkovcima, na temu: “Energetska učinkovitost u industriji”.

24.02.2017.

PUMA seminar iz zaštite na radu u Slavonskom Brodu

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o aktualnim zakonskim i podzakonskim promjenama, kao i o promjenama koje su u najavi, u okviru svojeg PUMA programa HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu organizirao je seminar u petak, 24. veljače 2017. godine u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, na temu: “Koje su koristi od dobre zaštite na radu”.

22.02.2017.

U Vukovaru održan prvi ovogodišnji PUMA seminar

S ciljem unapređenja poslovanja, u Vukovaru u prostorijama HGK ŽK Vukovar, u okviru svojeg PUMA programa, HUP Reg. ureda Osijek je organizirao 22. veljače 2017. godine seminar na temu: „Naplata potraživanja i upravljanje financijskim rizicima“.

16.02.2017.

Održan PUMA seminar u Osijeku

Na traženje članova, a zbog aktualnih promjena koje se od 01. siječnja 2016. godine primjenjuju u sklopu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. HUP Reg. ured Osijek organizirao je specijalistički seminar u četvrtak, 16. veljače 2017. godine u svojim prostorijama, na temu: “Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti”.