Aktualno

22.05.2014.

Održana sjednica Izvršnog odbora HUP- CRO industrije

U četvrtak, 22. svibnja 2014.g. u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je sjednica Izvršnog odbora HUP- CRO industrije na kojoj se raspravljalo o aktualnim gospodarskim temama i stanju u prerađivačkoj industriji.

Izvršni odbor zabrinut je zaostajanjem Hrvatske za drugim zemljama EU i teškim stanjem koje zahtjeva hitne i cjelovite reforme. Hrvatska je u dugoj i dubokoj krizi, gospodarstvo pada pet godina za redom i bilježimo stagnirajuću vrijednost izvoza.

Direktorica granskih udruga Ana Falak izvijestila je Izvršni odbor o sastanku s ministrom Mrsićem na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom koji je održan 19.05.2014.g. Na sastanku su sudjelovali predstavnici članica Elektrokontakta, Kotke i Ericsson Nikole Tesle te profesionalci HUP-a. Ministru su ponovili zabrinutost zbog posljedica primjene kvote od 6% na prerađivačku industriju i argumente kojima se dokazuje da predviđeno zakonsko rješenje neće ostvariti svoj cilj. U pripremi je očevidnik kojeg će poslodavci trebati popuniti, a temeljem kojeg će se utvrditi broj i kvalifikacije osoba s invaliditetom na tržištu rada.
Izvršni odbor jednoglasan je u ocjeni da zakonsko rješenje ne podržava veće zapošljavanje osoba s invaliditetom, neće pridonijeti povećanju produktivne zaposlenosti i zapošljavanju invalida, niti izvozu.
Donesen je zaključak da HUP treba nastaviti s pronalaskom rješenja za ovu situaciju jer Zakon nije održiv i nije u cilju razvoja gospodarstva. Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu poduzetništva i Ministarstvu rada uputit će se zahtjev za smanjenje kvota za prerađivačku industriju. Ovisno o odgovoru državnih tijela, Izvršni odbor CRO industrije razmotrit će potrebu organiziranja press konferencije.

Izvršni odbor razmotrio je primjedbe članica HUP- CRO industrije vezane za Poziv na dostavu projektnih prijava za Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća Ministarstva poduzetništva i obrta u 2014.g. Donesen je zaključak da će se Ministarstvu uputiti poziv za sastanak kako bi se porazgovaralo o mogućim unapređenjima natječaja koji će se objavljivati u narednom razdoblju.

HUP- CRO industrija nastavit će poticati promjene kako bi se stvorila povoljnija poslovna klima. U tom smislu pokrenut će se projekt prikupljanja primjedbi članica na administrativne prepreke, pristup javnoj nabavi i iz drugih područja, a koje otežavaju poslovanje. Članove će se pozvati da javljaju probleme s kojima se svakodnevno susreću. Prepreke će se prvo komunicirati prema nadležnim tijelima i institucijama, a u slučaju njihova nerješavanja, HUP- CRO industrija će s njima izaći u javnost.

06.05.2014.

Mini-konferencija: Znanost susreće gospodarstvo

06. svibnja 2014. Institut Ruđer Bošković uz potporu Ministarstva gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije organizirao je jednodnevnu mini-konferenciju: 'Znanost susreće gospodarstvo'. 

Predstavnici resornih ministarstava dali su pregled aktualnih politika i platformi koje su usmjerene na kvalitetan razvoj gospodarstva Hrvatske kroz snažniju suradnju znanosti i gospodarstva.Predstavljeni su uspješni projekti suradnje gospodarstva i znanosti koji se provode na IRB-u, Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Udruzi inovatora Hrvatske, Jadranskom Galenskom Laboratoriju, Ericsson Nikoli Tesli i Končaru. U ime Udruge inovatora Hrvatske izlagao je Zvonimir Viduka, vlasnik i direktor tvrtke Altpro i dopredsjednik HUP- Udruge elektroindustrije.

28.04.2014.

Svečano potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji klastera Inteligentna energija

U ponedjeljak, 28.04.2014.g. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske zajedno s poslovnim suradnicima organizirala je svečano potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji članica klastera Inteligentna energija u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Osnovni cilj poslovne suradnje i povezivanja u klaster Inteligentna energija je poticanje investiranja u energetske projekte i razvoj konkurentnih domaćih rješenja za izvoz. Svoj interes udruživanja u klaster prepoznaje sve veći broj tvrtki te je broj članica klastera narastao na 21 tvrtku i instituciju.  

Među potpisnicama Ugovora o poslovnoj suradnji su članice HUP- Udruge elektroindustrije- Pro Integris, Solvis i Intra lightingCentrometal iz HUP- Udruge metalne industrije te Markoja iz HUP- Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti.

14.04.2014.

Suradnja socijalnih partnera u obrazovanju radnika u metalnom sektoru

U ponedjeljak, 14.04.2014.g. HUP- Udruga metalne industrije, Sindikat metalaca Hrvatske- IS i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava održali su sastanak na kojem su dogovorene aktivnosti i uloge socijalnih partnera u projektu Striking deals.
Striking deals ima svrhu uspostavljanja sustava cjeloživotnog učenja za radnike u metalnom sektoru. Zamišljen je kao tripartitni sustav kojim će se izgraditi infrastruktura koja će podržati usvajanje novih znanja i vještina te dovoljan broj adekvatno kvalificiranih radnika u metalnom sektoru.
Projektom će se definirati optimalni način financiranja obrazovanja radnika, a glavni izvori trebali bi biti javno financiranje i fondovi EU. Osnovat će se tripartitni centar za obrazovanje koji će djelovati kao koordinator i posrednik između sektora i institucija koje provode obrazovanje. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta uputit će se poziv da se uključe u projekt. Glavni ishodi projekta su dostupnost izobrazbe uz konkurentne troškove, fleksibilan sustav obrazovanja odraslih koji uvažava brzinu potrebnih izmjena postojećih te izradu novih programa, uz obvezno priznavanje svjedodžbi.
Uspješnost ovog projekta zajednički je cilj socijalnih partnera kako bi se podržao razvoj znanja i vještina u sektoru, a koji će odgovarati potrebama modernih radnih mjesta kako bi se proaktivno sudjelovalo u tržišnim promjenama.

Istog dana, u sklopu projekta Striking deals održan je sastanak u Hrvatskoj udruzi poslodavaca na kojem su sudjelovali konzultanti imenovani od strane Nizozemskog socijalnog vijeća za metalski sektor koje financira prvu fazu projekta, predstavnici HUP- Udruge metalne industrije i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Na sastanku je razmotren plan aktivnosti za narednu fazu projekta, a predstavnici Agencije iznijeli su regulatorni okvir obrazovnog sustava.

02.04.2014.

Proširena sjednica Izvršnog odbora HUP- Udruge metalne industrije

02.travnja 2014.u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je proširena sjednica Izvršnog odbora HUP- Udruge metalne industrije.

Izvršni odbor raspravljao je o pravilnicima za provedbu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te o projektima iz područja strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u koje će se Udruga uključiti.

Pravna savjetnica Milica Jovanović izložila je aktivnosti koje je HUP poduzimao u procesu donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i vezanih pravilnika. Rekla je da je HUP upozoravao da zakon u predloženom tekstu neće ostvariti svoj cilj, nego će stvoriti novi namet poduzetnicima. HUP je u konzultacijama uspio ispregovarati da se od obveznih kvota izuzmu mali poslodavci koji zapošljavaju do 20 radnika te da se za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kvota smanjuje za 1%. HUP se zalaže da iz obveze kvote budu isključena mjesta s posebnim uvjetima rada te da kvote ne budu obvezujuće ako nema raspoloživih osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Izvršni odbor pozdravio je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali je upozorio da su kvote za prerađivačku industriju previsoko postavljene.

Raspravljeno je o pozivima na sudjelovanje u projektima iz područja strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja. Izvršni odbor podržao je sudjelovanje u projektima i istaknuo potrebu metalne industrije za nadograđivanjem vještina radnika i nužnost rješavanja nesrazmjera na tržištu rada.
Projekt cjeloživotnog učenja za metalni sektor Striking deals iniciran je od strane nizozemskog sektorskog vijeća za metalni sektor, a Udruga bi ga provodila sa Sindikatom metalaca Hrvatske. U drugom projektu, kojim se planira razviti nove kurikulume iz strojarstva i mehatronike za strukovne škole, sudjeluju partneri iz Slovenije, Litve i Poljske. Ovaj Savez sektorskih vijeća za rješavanje nedostataka vještina u strojarstvu iniciran je od strane slovenskih partnera, a u Hrvatskoj su partneri HUP- Udruga metalne industrije i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Izvršni odbor je istaknuo potrebu za većim udjelom praktične nastave u strukovnom obrazovanju.