Aktualno15.07.2015.

Investicijska rupa: za prikupljanje kapitala do 20 milijuna kuna poduzetnici su prepušteni sami sebi

U organizaciji Hrvatske udruge banaka i Hrvatske udruge poslodavaca održano je predstavljanje HUB Analize: „Prvi znaci oporavka malih i srednjih poduzeća: Kako ojačati ulogu rizičnog kapitala“ koju je pripremio Velimir Šonje iz Arhivanalitike. Prezentaciji Analize i okruglom stolu prethodila su izlaganja Gordan Marasa, ministra Ministarstva poduzetništva i obrta, i Davora Majetića, glavnog direktora HUP-a i Zorana Bohačeka, direktora HUB-a koji je pozdravio skup i naglasio da je tema o financiranju malih i srednjih poduzeća aktualna i za cijelu EU u okviru jačanja alternativnih financiranja i unije tržišta kapitala."

11.06.2015.

11.06.2015. RADNI RUČAK s predsjednicom Uprave Sberbank d.d. gđa. Andrea Kovacs - Woehry, Hotel Antunović,13:00

Pozivamo Vas na 50. Radni ručak s poduzetnicima.

Ekonomska situacija u Hrvatskoj većini je dobro poznata, a makroekonomske prognoze ne ulijevaju veliku nadu u brzi oporavak.Istovremeno, poduzetnici bez novih investicija i novih pristupa financiranju ne mogu računati na opstanak na domaćem ili konkurentnost na potencijalnim novim tržištima.

30.04.2015.

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika održala Skupštinu na kojoj je ukazala na hitnu potrebu poboljšanja poslovnog okruženja

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika održala je 28. travnja 2015. godine svoju Skupštinu na kojoj je rezimirala aktivnosti i rad udruge u 2014. godini te definirala plan rada za naredno razdoblje.

18.03.2015.

Vrijeme je za reformu javne nabave

Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave gostovao je na 49. Radnom ručku HUP Udruge malih i srednjih poduzetnika na kojem se govornici, najčešće predstavnici javne i izvršne vlasti, suočavaju s pitanjima poduzetnika i poslodavaca.

17.03.2015.

17.3.2015., Radni ručak s predsjednikom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave , Goranom Matešićem, Hotel Antunović, 13:00-15:00

Ukupna vrijednost javne nabave u Hrvatskoj godišnje iznosi oko 40 milijardi kuna; u javnoj nabavi, s jedne strane, sudjeluje oko 1700 naručitelja, a s druge, oko 5000 ponuditelja, koji sklope godišnje oko 22.000 javnih ugovora.
Javna nabava smatra se jednim od najkritičnijih aktivnosti za rizik od korupcije, a i percepcija korupcije u sustavu javne nabave vrlo je visoka.

Među strukturnim reformama koje treba provesti u Hrvatskoj gotovo uvijek se navodi reforma sustava javne nabave s ciljem efikasnijeg upravljanja javnim sektorom i kvalitetnim trošenjem novaca poreznih obveznika, kao preduvjetom za gospodarski rast i pravedno tržišno natjecanje.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, odlučuje o zakonitosti postupaka kao i podnosi optužne prijedloge za prekršaje u području javne nabave.