Aktualno - propisi u donošenju

13.06.2013.

U pripremi novi ZAKON O POMORSKOM DOBRU

U tijeku je izrada novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te ja na stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture objavljen Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa s tezama za pripremu nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je u javnoj raspravi.

30.01.2013.

MINT-normativni plan 2013.


Plan normativnih aktivnosti Ministarstva turizma - propisi koji će biti u proceduri u 1. polovici 2013. godine

30.01.2013.

Zakon o radu

U tijeku su izmjene i dopune ZAKONA O RADU, te je Udruga ugostiteljstva i turizma dala svoje očitovanje u sklopu pripreme prijedloga i stavova HUP-a.

10.12.2012.

Zakon o porezu na nekretnine

Nacrt Zakona o porezu na nekretnine i prve simulacije mogućih iznosa ovoga poreza u odnosu na komunalnu naknadu ukazuju da bi moglo doći do izrazitog rasta ovog davanja, te je predloženi zakon ocijenjen potencijalno štetnim i svakako opasnim za sve investicije, kako one aktualne tako i buduće.