Zdravstvo: na snagu stupio europski zakon o pravima pacijenata u prekograničnom pružanju usluga zdravstvene skrbi

25.10.2013.

"Danas je važan dan za pacijente diljem Europske unije", izjavio je povjerenik EU-a za zdravstvo Tonio Borg. "Od danas se građanima europskim zakonodavstvom jamči pravo na odlazak na liječenje u drugu zemlju EU-a i povrat novca za takvo liječenje. Ova Direktiva jača položaj pacijenata: ona im nudi veću mogućnost izbora liječenja, više informacija, lakše priznavanje recepata u drugim zemljama. Direktiva predstavlja pozitivan pomak i za europske sustave zdravstvene zaštite – njome se poboljšava suradnja država članica na interoperabilnim alatima za e-zdravstvo, analiza medicinske tehnologije i razmjena specijaliziranih stručnih znanja", izjavio je povjerenik Borg.

Dodatne informacije: MEMO/13/932 te pitanja i odgovori: MEMO/13/918
vrh stranice
vrh stranice