Završeni granski kolektivni pregovori: Potpisan Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

28.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga ugostiteljstva i turizma, Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sklopili su 23. listopada 2015. godine Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva; sklopljenog 1. travnja 2015 g. s ciljem ujednačavanja uvjeta poslovanja i uređenja radnih odnosa u djelatnosti ugostiteljstva.
Nakon procesa usklađenja Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (KUU) s novim Zakonom o radu i sklapanja novog KUU u travnju 2015. socijalni partneri započeli su proces granskih kolektivnih pregovora s ciljem ugovaranja interesnih pitanja koji se prvenstveno odnose na potrebu preuređenja mehanizma obračuna plaća, usklađenja odredbi o godišnjem odmoru i usklađenja s potrebama prirode poslovanja u ugostiteljskoj djelatnosti kao što je potrebna fleksibilizacija radnog vremena kroz preraspodjelu, mogućnost skraćenog dnevnog odmora i sl.

Intenzivni pregovori uspješno su završeni potpisivanjem predmetnog Dodatka, koji na snagu stupa osmog dana od objave u Narodnim novinama.
Među izmjenama i dopunama koje su istim ugovorene za poslodavce najvažnije izmjene su:
- izmijenjena je definicija radnika na koje se ne primjenjuje KUU
- produžen je rok za ispitivanje pritužbe (zaštita dostojanstva radnika): na 8 umjesto 4 dana
- omogućuje se korištenje dnevnog odmora u zakonom predviđenom najkraćem trajanju od najmanje 8 sati - za punoljetne radnike i radnike na poslovima s izraženom promjenom intenziteta
- trajanje godišnjeg odmora usklađeno je sa ZOR-om – osnovica za obračun je 20 dana (4 tjedna) uz istovremeno smanjenje broja dana godišnjeg po osnovi radnog staža (za svakih 6 godina 1 dan, a ne kao do sada za svake 3 godine,
- preuređen je mehanizam obračuna plaća: osnovica za obračun plaća utvrđena je u fiksnom iznosu od 2.863,08 kn (ne više u ovisnosti o kretanju prosječne plaće u RH – 36 %) i ugovoreni su iznosi najnižih bruto osnovnih plaća za tipične ugostiteljske poslove, razvrstane u 3 razreda s obzirom na složenost istih.
- preuređene su odredbe o Naknadi troškova prijevoza te se osim isplate naknade mogu kupiti prijevozne karte radnicima ili osigurati prijevoz na drugi odgovarajući način
- Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme od 2 godine odnosno do 31. prosinca 2017.godine

Kako je aktualni Kolektivni ugovor ugostiteljstva u proširenoj primjeni i vrijedi za sve poslodavce i radnike ugostiteljske djelatnosti, socijalni partneri i ugovorne strane kolektivnog ugovora također su zatražili od Ministarstva rada i mirovinskog sustava donošenje odluke o proširenju Dodatka I o izmjenama i dopunama KUU. S proširenom primjenom nastoji se ujednačiti socijalno-materijalni položaj zaposlenih, smanjiti nelojalnu konkurenciju na tržištu zbog korištenja jeftinije radne snage kao i suzbiti rad na crno odnosno sivu ekonomiju uz kontrolu obračuna i isplatu bruto plaća, odnosno poreza i doprinosa itd.
vrh stranice
vrh stranice