Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu: strateški okvir za ciljeve EU-a u razdoblju od 2014. do 2020.

06.06.2014.

U cilju bolje zaštite više od 217 milijuna radnika u EU-u od nezgoda na radu i profesionalnih oboljenja Europska komisija predstavila je novi strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. u kojem su navedeni najveći izazovi i strateški ciljevi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavljene glavne mjere i instrumenti za njihovo ostvarenje. Povjerenik László Andor izjavio je: "Danas ponovo potvrđujemo predanost Komisije stalnom poboljšavanju radnih uvjeta u EU-u. Ljudi imaju pravo na rad bez rizika za zdravlje ili sigurnost na radnom mjestu. Ipak, više od tri milijuna radnika svake godine pretrpi ozbiljnu nezgodu na radu u EU-u, od kojih 4000 završi smrtnim ishodom. Nijedan sektor ni zanimanje nisu imuni na nezgode na radu i profesionalna oboljenja, bez obzira na to je li riječ o uredskom poslu, vožnji kamiona, radu u rudniku ili na gradilištu. Njihova su posljedica osobna patnja, ali i visoki troškovi za poduzeća i društvo u cjelini. Novim strateškim okvirom nastojimo pridonijeti poboljšanju kvalitete poslova i zadovoljstva na radnom mjestu, uz istodobno povećanje konkurentnosti i produktivnosti europskih poduzeća, osobito malih, te smanjenje troškova sustava socijalne sigurnosti." Vidi i MEMO/14/400.
Dodatne informacije: IP/14/641
vrh stranice
vrh stranice