Zakon o zaštiti okoliša

03.05.2013.

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je 3. svibnja Nacrt Prijedloga zakona o zaštiti okoliša koji je proslijeđen na mišljenje članovima.
Prijedlogom Zakona o zaštiti okoliša predlaže se urediti: načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštitu sastavnica okoliša i zaštitu okoliša od utjecaja opterećenja, subjekte zaštite okoliša, dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumente provedbe zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav, osiguranje pristupa informacijama o okolišu i sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, pristup pravosuđu, odgovornost za štetu, financiranje i instrumenti opće politike zaštite okoliša, nadzor nad primjenom Zakona, prekršaje i prekršajne kazne i prijelazne i završne odredbe.

Prijedlog Zakona i očitovanje HUP-a možete vidjeti na stranicama rezervirani za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice