Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

01.08.2014.

Zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 93 od 30. srpnja 2014.g. i stupa na snagu osam dana od objave.
Ukratko iz Zakona:
Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora male vrijednosti, u smislu posebnog propisa, a može biti dodijeljena poslodavcu za radnika kao:
 potpora za skraćivanje punog radnog vremena radnika (u visini razmjernog dijela iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu, može se koristiti najduže dvanaest mjeseci u razdoblju od tri godine, s tim da se ne moraju se koristiti u neprekinutom razdoblju niti u jednakoj visini) ili kao
 potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika ( dodjeljuje se poslodavcu za radnika, u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, u visini novčane pomoći koju nezaposlenoj osobi isplaćuje HZZ tijekom razdoblja provedenog na obrazovanju ili osposobljavanju prema posebnom propisu te naknade nastalih putnih troškova, u trajanju od najduže šest mjeseci.
Poslodavac može potpore koristiti za sve radnike ili samo za radnike pojedine organizacijske jedinice, koji su obuhvaćeni sadržajem programa za očuvanje radnih mjesta.
Poslodavac ne može istodobno za iste radnike koristiti potporu za skraćivanje punog radnog vremena radnika i potporu za obrazovanje ili osposobljavanje radnika.
Poslodavac koji može biti korisnik potpore za očuvanje radnih mjesta je fizička ili pravna osoba kod koje je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju pod uvjetom da je :

 podmirio, odnosno regulirao podmirenje obveza po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima o porezima i doprinosima prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore i
 utvrdio program za očuvanje radnih mjesta ( ministar nadležan za rad će Pravilnikom propisati obrazac).
Zahtjev za dodjelu potpore, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta za potporu, poslodavac podnosi nadležnoj službi HZZ-a prema sjedištu poslodavca ili sjedištu organizacijske jedinice za koju se traži potpora.
Obrazac zahtjeva ministar nadležan za rad propisat će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona.
vrh stranice
vrh stranice