Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca - sastanak predstavnika HUP-a s ministrom Mrsićem

01.12.2015.

Dana 30. studenoga 2015., na zahtjev predstavnika HUP-a održan je sastanak s ministrom Mrsićem i predstavnicima svih institucija uključenih u provedbi Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca. Sastanku su u ime HUP-a nazočili glavni direktor HUP-a Davor Majetić, predsjednik HUP- Udruge malih i srednjih poduzetnika Petar Lovrić i pravna savjetnica HUP-a Admira Ribičić.
Na sastanku je ministru Mrsiću prezentirano kako se Hrvatskoj udruzi poslodavaca obratio veći broj članova koji je ukazao na niz problema u provedbi Zakona. Predmetni Zakon, naime, propisuje obvezu poslodavcima koji do zadnjeg dana u mjesecu ne isplate plaću za prethodni mjesec, da prvog slijedećeg radnog dana za svakog radnika dostave FINI zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće prema posebnom propisu. Ukoliko to ne učine, dolazi do pokretanja postupka po službenoj dužnosti, što može rezultirati pljenidbom sredstava za isplatu plaće s računa poslodavca (rješenjem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor primjene propisa o radu).
Ministar Mrsić je na sastanku potvrdio kako su i provedbena tijela sama uočila probleme koji su se pojavili u provedbi Zakona te već imaju niz prijedloga mjera za bolju primjenu koje će se ostvariti, prije svega, boljom suradnjom i koordinacijom uključenih institucija, a to su : FINA, Inspektorat rada, Porezna uprava i Agencija za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.

Zaključeno je kako je nužno osigurati stalni nadzor u primjeni Zakona te je formirana radna skupina od predstavnika svih navedenih institucija u koju će biti uključena i predstavnica HUP-a Admira Ribičić. Isto tako dogovoreno je, a obzirom da je zaključak kako postoji i dosta nerazumijevanja od strane poduzetnika, da će se organizirati radionice za članove HUP-a na kojoj će predstavnici uključenih institucija poduzetnicima pojasniti postupak provedbe Zakona.
vrh stranice
vrh stranice