U Vukovaru održan traženi PUMA seminar na temu GDPR-a u praksi

05.10.2018.

Nakon uspješno održanog seminara u Osijeku, HUP Regionalni ured Osijeku u okviru svojeg PUMA programa organizirao je seminar danas 05. listopada 2018. godine na temu: „GDPR u praksi – izazovi u primjeni i praktična iskustva kao pomoć pri usklađivanju“ u Vukovaru.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, te se primjenjuje od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation, a donijela je brojne promjene u poslovanju privatnih tvrtki, kao i javnih ustanova. Nakon više od stotinu dana primjene Uredbe, prema nekim aktualnim anketama više od polovine poslovnih subjekata nije izvršilo usklađivanje s GDPR-om. U međuvremenu je, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izdala brojna službena mišljenja i preporuke tumačenja odredbi GDPR-a, no usklađenje s istima odnosno provedba istih  u praksi i dalje zahtijeva specifična znanja. Za one koji su započeli provedbu, došlo je vrijeme za procjenu novonastalog stanja i utvrđivanje onih zahtjeva koji trenutno predstavljaju najveće izazove u postupku usklađivanja.

Seminar je pokrio niz zanimljivih i aktualnih tema poput:

             kako voditi evidencije aktivnosti obrade,

             kada se mogu javno objaviti osobni podaci,

             kada je potreban službenik za zaštitu osobnih podataka,

             zaštita podataka radnika,

             kako nadzirati elektroničku komunikaciju radnika,

             kada je moguće snimanje i fotografiranje na javnom mjestu,

             kako pravilno izdavati članske iskaznice i organizirati loyalty programe,

             IT provedba GDPR-a – što je potrebno za usklađivanje web stranica (izjave o privatnosti, obavijesti o kolačićima).

Polaznici su dobili odgovore na brojna pitanja, budući da je seminar bio posebno namijenjen poslodavcima koji nisu započeli provedbu kao pomoć pri praktičnom započinjanju, kao i svim ostalim poslodavcima koji su započeli, odnosno istu su završili provedbu kako bi kroz praktične primjere i savjete osigurali usklađenost.

Predavanje je održao Ozren Ćuk, stručnjak na području privatnosti koji posjeduje certifikate CIPP/E i CIPM koje dodjeljuje International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Zbog velikog interesa članova, HUP Reg. ured Osijek u okviru svojega PUMA programa će i dalje organizirati savjetovanja na tu temu, tako već 08.11. u Slavonskom Brodu.

vrh stranice
vrh stranice