U pripremi novi Zakon o PDV-u

30.01.2013.

Vlada RH dostavila HUP-u na očitovanje Prijedlog Zakona o PDV-u.
01. siječnja 2013. stupile su na snagu odredbe o sniženoj stopi od 10% na usluge pripremanja hrane i
obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i
napitaka, vina i piva u tim objektima.
Podignut je prag za upis u registar obveznika PDV-a na 230.000,00 kuna, a poduzetnici čija je
vrijednost isporučenih dobara i usluga, uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini manja od
800.000,00 kuna, obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju.

Od 1. siječnja 2013. umjesto dosadašnje stope 0% primjenjuje se stopa 5% na određena dobra i
usluge te je uvedena stopa 5% na plovila za sport i razonodu koja se stavljaju u carinski postupak
puštanja u slobodan promet do 31. svibnja 2013. godine, a koja su prethodno bila u postupku
privremenog uvoza.

Vlada sada predlaže Izmjene zakona vezane su uz usklađenje toga Zakona s odredbama Direktive 2006/112/EZ i ostalim Direktivama vezanim uz oporezivanje porezom na dodanu vrijednost te odobrenim prijelaznim
razdobljima i trajnim izuzećima sukladno Zajedničkom stajalištu Europske unije.

Očitovanje HUP-a kao i sve daljnje aktivnosti možete vidjeti putem prijave na dijelu web stranice rezerviranom za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice