U Narodnim novinama br.130/2013 objavljen Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

31.10.2013.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti. Kontrola može biti redovna i izvanredna. Redovna kontrola obavljaju ovlašteni kontrolori Zavoda – doktori medicine, a izvanredna kontrola se obavlja po naloga ravnatelja Zavoda temeljem zahtjeva poslodavca osiguranika Zavoda, kojim traži kontrolu opravdanosti privremene nesposobnosti osiguranika ili temeljem zahtjeva ovlaštenog radnika Zavoda.
Kontrola se može obavljati i izvan ordinacije izabranog doktora osiguranika, uključujući i kontrolu u stanu/kući osiguranika ako cjelovitu kontrolu nije moguće obaviti u ordinaciji izabranog doktora ili postoji sumnja na zlouporabu privremene nesposobnosti od strane osiguranika.

I nadalje, poslodavac koji sumnja u zlouporabu bolovanja radnika podnosi pisani zahtjev najbližoj ispostavi odnosno područnom uredu Zavoda.

Tekst Pravilnika možete preuzeti na http://narodne-novine.nn.hr/
vrh stranice
vrh stranice