U HUP-u obilježen Svjetski dan kreditnih unija pod sloganom Ostvarite svoje snove

20.10.2017.

U HUP-u je 19. listopada 2017. obilježen Svjetski dana kreditnih unija pod sloganom „Ostvarite svoje snove“.

Ovaj dan održava se na svjetskoj razini u cilju promoviranja i upoznavanja sa radom Kreditnih unija kao institucija koje već godinama djeluju na svjetskom financijom tržištu.

Uvodno se nazočnima obratila Željka Pirija-Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija koja je ukazala na niz problema s kojim se suočavaju ove institucije koje nastoje i apeliraju za bolji zakonski okvir u kojem će biti proširena usluga za podršku malim poduzetnicima, naročito mikropoduzetnicima koji nisu atraktivna ciljna grupa bankarskom sektoru.
Doprinos radu kreditnih unija podržala je i predsjednica saborskog Odbora za financije i državni proračun gđa Grozdana Perić koja je pohvalila predstavnike Kreditnih unija na udruživanju i incijativama. Od strane HUP-a skupu se obratila Sanja Smoljak Katić, direktorica granskih udruga koja ukazala na uspostavljenu suradnju sa Hratskom udrugom kreditnih unija kao pridruženom udrugom HUP-a sa kojom ima posebni sporazum o suradnji već 5 godina te su se ta područja suradnje znatno proširila u cilju praćenja i izrade zakonodstvstva, edukacije, informiranja, sudjelovanje u projektu finacijske pismenosti, razmjene informacija i networkinga članova KU sa članovima HUP-a.

Tijekom događanja prezentirani su primjeri poduzetnika koji surađuju sa Kreditnim unijama, financiranju njihovo poslovanje, prate ih u tekućim poslovnim zadacima i novim investicijama.

Zanimljive poduzetničke priče koje su koristile financiranje kreditnih unije održali su poduzetnici iz knjižare Nova, obrta Gubačevo Art i OPG Balog. Prezentaciju o povijesti i stanju tržišta kreditnih unija održala je gđa Ana Matić, tajnica HUKU.

Podsjećamo da je preoblikovanjem štedno-kreditnih zadruga, 2007. godine u Hrvatskoj su počele djelovati kreditne unije. Riječ je o financijskim institucijama koje ne posluju po načelu dobiti nego pomoći svojim članovima. Na području RH djeluje 21 spomenutih organizacija s ciljem primanja novčanih pologa, odobravanja kredita, obavljanja poslova mjenjačnice i davanja jamstva za obveze svojih članova.

Hrvatska udruga kreditnih unija pridruženi je član Hrvatske udruge poslodavaca od 2012. godine te je uključena u brojne aktivnosti HUP-u u cilju jačanja mikrofinanciranja poduzetništva i u radu HUP-Koordinacije za nebankarske institucije na financijskom tržištu.


vrh stranice
vrh stranice