Turistički propisi

Turistički propisi

Pregled aktualnih propisa od važnosti za djelatnost ugostiteljstva i turizma:
a) STRATEŠKI PROPISI:
 • Strategija razvoja turizma RH do 2020. – završeno javno savjetovanje, čeka se usvajanje Vlade
 • Strategija poticanja investicija u RH-2013.-2020. 
 • Propis o strateškim investicijama RH - lex-specialis - u procesu javnog savjetovanja i donošenja
 • Zakon o turističkom zemljištu i Zakon o pomorskom dobru – najavljene skore izmjene
 • Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja 
 • Studija konkurentnosti hrvatskog turizma i satelitska bilanca - najavljena izrada za ovu godinu.

b) PROPISI U TURIZMU:

c) RADNO PRAVO
 • Zakon o radu
 • Zakon o povremenim i privremenim poslovima – u najavi donošenje istoga
 • Granski kolektivni ugovor za ugostiteljstvo i turizam – novim Zakonom o reprezentativnosti ukinuta produžena primjena kolektivnih ugovora (nakon otkaznog roka produžena primjena još max. 3 mjeseca)

d) POREZNO-FINANCIJSKI PROPISI:
 • Zakon o PDV-u i primjena PDV-a s obzirom na njegovo smanjenje na 10 % i promjene koje donosi ulazak u EU
 • Zakon o fiskalizaciji – obveza za ugostitelje s 1.1.2013.
 • Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
 • Zakon o porezu na dohodak – u tijeku izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

e) OSTALI PROPISI:
 • Zakon o očuvanju kulturne baštine – nema obveze plaćanja indirektne spomeničke rente ni u 2013. sukladno upravo usvojenim izmjenama
vrh stranice
vrh stranice