Što poslodavcima donosi novi Ovršni Zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi?

13.11.2012.

U Opatiji je 13. studenog održano savjetovanje članova HUP-a Podružnice Rijeka u suradnji s Financijskom agencijom, djelatnicima Sektora usluga za javni sektor i Centra za prisilnu naplatu, o novom Ovršnom zakonu, koji je stupio na snagu 15. listopada 2012., te Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je na snazi od 1. listopada 2012. godine.

Za savjetovanje o predmetnim zakonima, koji spadaju u onu skupinu propisa koji imaju izravan učinak na poslovanje poduzeća, bilo da su u poziciji vjerovnika ili dužnika, iskazan je iznimno veliki interes poslodavaca. Zakon donosi novosti vezane uz obračun poslodavca o ne isplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine plaće i prema važećem Zakonu o radu propisana je obveza izdavanja ovog dokumenta, kao i sankcija za ne izdavanje istoga.
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi svojim stupanjem na snagu, sukladno članku 105., stavlja van snage Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza ("Narodne novine", br. 125/11.), obzirom da sam Zakon obuhvaća, između ostalog, i navedenu materiju. Najvažnije novine vezane su uz rokove ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima, rokove ispunjenja novčanih obveza u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava, posebne naknade za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze te ništetnost pojedinih odredbi ugovora među poduzetnicima. Sva pismena donesena u postupku (odluke, pozivi, obavijesti) objavljuju se na web stranici Fine, a javno priopćenje smatra se dokazom uredne dostave pismena svim sudionicima.

Procjene Ministra financija su da će se, najkasnije u naredne pola godine, morati napraviti izuzetno veliki zahtjevan posao na način da će: približno 600 velikih tvrtki proći restrukturiranje, približno 3800 tvrtki proći brzu predstečajnu nagodbu, a približno 50.000 subjekata kandidati su za ubrzani stečajni postupak. Za posao je obučeno 400 poreznika, a planira se obučiti još 200 zaposlenika FINA i Porezne uprave. Također, 9000 tvrtki ubrzano je izbrisano iz evidencije, a bit će zatvoreni i njihovi računi u bankama. Praktična primjena pojedinih odredbi predmetnih Zakona otvara dodatna pitanja i odgovornosti za sve obveznike primjene, ali i druge sudionike u postupcima predstečajne nagodbe i provedbi ovrhe.
vrh stranice
vrh stranice