Što je mirenje

Mirenje je neformalan, dobrovoljan i povjerljiv postupak u kojem stranke u sporu koriste pomoć neutralne treće osobe (miritelja) radi rješavanja spora na način koji je prihvatljiv za obje strane.

Radi pune implementacije mirenja kao efikasnog i jeftinog načina rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj HUP se zalaže za: 

- mirenje kao proceduralnu pretpostavke za određene vrste sporova
- intenzivnu kontinuiranu javnu promocija mirenja od strane države
- povezivanje vansudskih centara za mirenje i sudova
- specijalizaciju centara za mirenje kao jamstvo kvalitete
- prva tri sata mirenja plaćena od strane državeSvaki pokrenuti sudski spor u Hrvatskoj u pravilu generira nova 2-3 nova spora, putem žalbenih i ovršnih postupaka. Stoga je osobito oportuno izbjeći sudovanje u nemim vrstama sporova, primjerice u sporovima male vrijednosti, gdje, osim subjektivnih vrijednosti za stranke, vrijednost predmeta spora objektivno zaista ne opravdava višegodišnji angažman pravosudnog aparata. Javnom promocijom od strane države šalje se jasna poruka građanima i svim korisnicima da država jamči za kvalitetu usluge (certificirani miritelji u registru Ministarstva pravosuđa).Suradnja vansudskih centara za mirenje i sudova, uobičajena je praksa u zemljama s najrazvijenijim sustavima mirenja u svijetu (UK, Nizozemska, SAD). Predmeti se delegiraju vansudskim centrima, prema prethodno zadanom hodogramu a sukladno verificiranom jamstvu kvalitete (specijalizacija). Iskustvo je pokazalo da se čak i vrlo složeni višegodišnji sporovi velike vrijednosti, mirenjem mogu riješiti za svega nekoliko tjedana, a većina jednostavnijih sporova i unutar prvih 2-3 sata mirenja.
Koje su prednosti mirenja?
  • Brzina – manje složeni predmeti rješavaju se u prosjeku na 2-3 sastanka
  • Prilagodljivost postupka - stranke same dogovaraju gdje i kada će se sastati, biraju osobu izmiritelja, odnosno mirenje se provodi na način kako se stranke sporazumiju
  • Neformalnost - nije propisana nikakva forma postupka koja se ne bio mogla prilagoditi strankama
  • Ekonomičnost - troškovi su značajno manji u odnosu na sudske troškove
  • Osobe u sporu zajednički i samostalno dolaze do rješenja spora - sudskom presudom sud im nameće rješenje
  • Zadovoljstvo obaju strana - nakon donošenja presude, uvijek je jedna, a često i obje strane nezadovoljne
  • Primarna odgovornost za rješavanje spora je na osobama u sporu
Kako pokrenuti postupak pred Centrom za mirenje HUP-a?
Podnošenjem prijedloga.

Tko su miritelji?
Osoba (ili više njih) koja/e na temelju sporazuma stranaka provode mirenje. Mogu se izabrati sa liste miritelja pri HUP-u. Stručno su osposobljeni ali svojim ljudskim i moralnim kvalitetama moraju udovoljavati često veoma osjetljivim potrebama postupka.

Koji su sporovi pogodni za postupak mirenja?
Mirenjem se može riješiti svaki spor u kojem stranke mogu slobodno raspolagati svojim pravima. Radi dugotrajnosti i visine sudskih troškova, za rješavanje mirenjem naročito su pogodni trgovački i radni sporovi.
vrh stranice
vrh stranice