Socijalni partneri u sektoru ugostiteljstva i turizma osnovali Povjerenstvo za zaštitu na radu

16.12.2015.

Na tragu dobrih partnerskih odnosa i temeljem Sporazuma o bipartitnoj suradnji socijalnih partnera u sektoru ugostiteljstva i turizma, zaključenog 26.9.2012., potpisnici Sporazuma HUP Udruga ugostiteljstva i turizma, Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, donijeli su na sjednici Socijalnog vijeća za turizam, održanoj 16.12.2015. u Zagrebu, Odluku osnivanju Povjerenstva za unapređivanje zaštite u sektoru ugostiteljstva i turizma.
Druga je ovo sektorska suradnja na području zaštite na radu kojom socijalni partneri, sindikati i poslodavci, potvrđuju kontinuirano dobru suradnju na unaprjeđenju svih poslovnih procesa i uvjeta poslovanja od zajedničkog interesa.

Predsjednik HUP Udruge ugostiteljstva i turizma, Jako Andabak te predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske, Eduard Andrić i predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Bruno Bulić, potpisali su Odluku o osnivanju Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu u sektoru ugostiteljstva i turizma.

„HUP-Udruga ugostiteljstva i turizma okuplja najveće hotelske kuće koje su predvodnik dobrih praksi sektora, te to mogu i trebaju biti i na području zaštite na radu. Sigurnost i zaštita radnika zajednički su interes i poslodavaca i sindikata“ tom je prilikom izjavio predsjednik HUP-Udrugeugostiteljstva i turizma,

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu tom je prilikom izjavio: „Zavod za unapređivanje zaštite na radu će kroz partnersku mrežu u suradnji sa socijalnim partnerima na razini sektora pozitivno djelovati na stvaranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline. Suradnja poslodavaca i sindikata izrazito je važna kako bi se zajednički našla rješenja za teškoće i probleme koje na području zaštite na radu u praksi imamo. Nakon što se formira Povjerenstvo i donese Program rada očekujemo da svi sektori prezentiraju probleme u zaštiti na radu svoga sektora i daju prijedlog mjera i rješenja koje će se zajednički provesti.“

Povjerenstvo za unapređivanje zaštite na radu u sektoru ugostiteljstva i turizma će biti stalno radno tijelo socijalnih partnera ovog sektora kako bi pratilo stanje zaštite na radu u sektoru i u suradnji sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu kontinuirano poduzimalo potrebne mjere i aktivnosti s ciljem uklanjanja uočenih problema u provedbi i donošenja kvalitetnijih rješenja. Povjerenstvo će imati deset članova od kojih pet predstavnika poslodavaca i pet predstavnika sindikata. Prilikom imenovanja svojih predstavnika poslodavci i sindikati će nastojati osigurati zastupljenost svojih predstavnika iz malih, srednjih i velikih poslovnih subjekata.

Povjerenstvo će surađivati sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu nadležnom za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu, pružati stručnu pomoć poslodavcima, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu i tijelima uprave. Posebno će se usmjeriti na poticanje i predlaganje mjera i aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja zaštite na radu u sektoru ugostiteljstva i turizma.

vrh stranice
vrh stranice