Socijalni dijalog

Radni odnosi i kolektivni pregovori

28.01.2013.

Praćenje primjene granskog kolektivnog ugovora uz posebno uvažavanje tripartitnih interesa i odnosa socijalnih partnera. Održavanje što je moguće kvalitetnijih odnosa sa sindikatima, kako na razini društava, tako i na
županijskoj razini.
vrh stranice
vrh stranice