Savjetovanje o modernizaciji zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka održano u Osijeku i Slavonskom Brodu

20.11.2017.

HUP u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, HGK, Hrvatskom zajednicom županija i s Udrugom gradova sa svrhom upoznavanja i pravilnog tumačenja zakonskih propisa organizirao je savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka“ koje se održalo u Osijeku 20. studenoga i u Slavonskom Brodu 21. studenoga 2017. godine.
Svrha savjetovanja je pružiti dodatna znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih informacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka.

Riječ je o Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka koja će su u Hrvatskoj primjenjivati od 25. svibnja 2018. Nova Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata, županija, gradova, općina, tijela javnih vlasti i svih poslovnih subjekata koji obrađuju osobne podatke. Za nepoštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, zapriječene novčane kazne koje izriče nadležni prekršajni sud iznose 20 do 40 tisuća kuna za pravnu osobu te 5 do 10 tisuća kuna za odgovornu osobu, dok nova Opća uredba propisuje mnogo strože kazne, napomenula je Marija Pušić, iz odnosa s javnošću u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zbog velikog interesa članova, HUP će i dalje organizirati savjetovanja na tu temu tijekom cijele 2018. godine.
vrh stranice
vrh stranice