Regionalna konkurentnost: Planirani natječaji za bespovratna sredstva do kraja 2013. godine

05.08.2013.

Republika Hrvatska već sedmu godinu provodi Operativni program „Regionalna konkurentnost 2007.–2013.“ (OPRK). Opći cilj OPRK-a je postići veću konkurentnost i uravnotežen regionalni razvoj boljim korištenjem regionalnog teritorijalnog kapitala. OPRK određuje prioritetne smjerove za jačanje konkurentnosti hrvatskih regija za razdoblje do kraja 2013., time razrađujući strateški cilj Nacionalnog strateškog referentnog okvira Republike Hrvatske koji se odnosi na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

U dosadašnjem razdoblju, za provedbu OPRK-a je Hrvatskoj dodijeljeno gotovo 82 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), čime se podržavaju aktivnosti unaprjeđenja razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te jačanje administrativnih kapaciteta kroz tehničku pomoć. Pristupanjem u Europsku uniju, Hrvatska postaje korisnikom strukturnih instrumenata te joj je za provedbu OPRK-a za posljednje šestomjesečno razdoblje 2013. kao zadnje godine trenutnog sedmogodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, dodijeljeno dodatnih 108,4 milijuna
Do kraja godine objavit će se nekoliko javnih poziva:

I. Unaprjeđenje poslovne infrastrukture (ukupna vrijednost oko 26,5 milijuna eura)
Potencijalni prijavitelji: jedinice lokalne i područne samouprave te njihove razvojne agencije, javne institucije, organizacije koje podupiru regionalne poslovne aktivnosti (npr. gospodarska komora, trgovinska i obrtnička komora, i slično), javna poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne ili regionalne samouprave, turistički uredi i udruge, neprofitne organizacije, i sl.

II. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (ukupna vrijednost oko 60 milijuna eura)
Potencijalni prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, iz prihvatljivih sektora (industrija i usluge)

III. Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (ukupna vrijednost oko 13 milijuna eura)
Potencijalni prijavitelji: javne institucije visokog obrazovanja, javne istraživačke organizacije (koje se preko 50% financiraju iz državnog proračuna)
Cilj svih dionika uključenih u pripremu i provedbu pojedinih prioriteta i mjera OPRK-a jest brza realizacija planiranih natječaja, kako bi se svi projekti izvršili u planiranom roku do kraja 2016., u najvećoj mogućoj mjeri iskoristila dodijeljena sredstva te time doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju te konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
vrh stranice
vrh stranice