PUMA: Zakon o radu u praktičnoj primjeni

19.04.2012.

19. travnja 2012. u Rijeci, Ivan Sarić

Seminar na jednostavan način daje polaznicima prikaz radnih odnosa u praksi, popraćen praktičnim primjerima (odluke o otkazu, ugovori o radu i drugo), uz usporedni prikaz važeće sudske prakse i aktualnih mišljenja mjerodavnog ministarstva. Naglasak na seminaru će biti na najnovijim zakonodavnim izmjenama, prestanku radnog odnosa (najčešće pogreške poslodavca pri otkazivanju ugovora o radu), odredbe koje se odnose na plaću (odnosno na način ugovaranju plaće i drugih novčanih primitaka radnika), te na pravilnike o radu, kao i na aktualne pravilnike – Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine /NN 37/11).
vrh stranice
vrh stranice