PUMA: Upravljanje troškovima u uvjetima krize

02.10.2012.

02.10.2012. u Rijeci, Nikola Nikšić

U uvjetima recesije i globalizacije upravljanje troškovima je važna menadžerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj upravljanja troškovima je postizanje operativne izvrsnosti, efikasnosti, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju sa odgovornim osobama unutar organizacije, sa portfoliom proizvoda i usluga, sa aktivnostima u lancu vrijednosti i s klijentima. U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima dionika (stakeholdera), strateškim namjerama: snižavanje (redukcija) troškova i kontrola troškova.
vrh stranice
vrh stranice