PUMA seminar: Kreativno i manipulativno računovodstvo održan u Vukovaru

07.05.2018.

Na traženje članova, u organizaciji HUP Regionalnog ureda Osijek danas je Vukovaru održan seminar na temu: “Kreativno i manipulativno računovodstvo.” Seminar je održao je Nikola Nikšić, dugogodišnji predavač u okviru PUMA programa.

Cilj financijskih izvještaja je da na realan, istinit i fer način prikažu ključne podatke o financijsko – računovodstvenom poslovanju određenog poduzeća. To očekuju svi eksterni korisnici financijskih izvještaja koji su iz različitih interesa i perspektiva u konstantnoj potrazi za korisnim i točnim informacijama koje nisu rezultat raznih manipulacija.

Kreativno računovodstvo u početku je bilo zamišljeno u svrhu što realnijeg i objektivnijeg prikaza stvarnog financijskog položaja i rezultata poslovanja poduzetnika unutar računovodstvenog regulatornog okvira. Veliki je broj ciljeva zbog kojih se poseže za kreativnim računovodstvom, a najznačajniji su: održanje povjerenja investitora, ostvarenje prava na bonuse, priprema za preuzimanje ili obrana od neprijateljskoga preuzimanja, te odgađanje poreza na dobit za sljedeće razdoblje.

Na žalost, u praksi ono se često zloupotrebljava te je time preraslo u manipulativno računovodstvo. Pod manipulativnim računovodstvom podrazumijevaju se svi postupci kojima se namjerno prikazuju lažirani financijski izvještaji sa ciljem obmanjivanja javnosti. Manevarski prostor pronalazi se u računovodstvenim standardima koji su često nejasni i vrlo složeni, a procjene subjektivne.

I ovaj seminar se održao u okviru PUMA programa u Vukovarsko-srijemskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od deset godina. Zbog interesa, seminar će se ponoviti na jesen u Osijeku i Slavonskom Brodu.

vrh stranice
vrh stranice