Projekti

Razina društveno odgovorog poslovanja u odnosu na Europsku uniju je naravno niža i zato su projekti na nacionalnoj razini važni za podizanje razine razumijevanja društveno odgovornog poslovanja ne samo za poslovnu zajednicu nego i za cijelo društvo.
Snažan zamah promicanju društveno odgovornog poslovanja i veći interes tvrtki usprkos krizi se osjeća u zadnje dvije godine u Hrvatskoj zahvaljujući europskom projektu koji je omogućio uspostavljanje Nacionalne mreže za razvoj društveno odgovornog poslovanja i koji povezuje javni, civilni i poslovni sektor. Partneri projekta su bili Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska gospodarska komora, UN Global Compact, Ekonomski fakultet u Zagrebu i Hrvatska udruga sindikata.

Projekt se sastojao od aktivnosti koje su zajednički dale podršku promociji i primjeni društveno odgovornog poslovanja u hrvatskom gospodarstvu:
  • uspostavljena Nacionalna mreža za razvoj društveno odgovornog poslovanja u cilju jačanja suradnje organizacija poslovnog, civilnog i javnog sektora te uspostave think-thank platforme
  • 130% pojačan je interes poduzeća za ispunjavanje Indeksa DOP-a, nagrade za društveno najodgovornije poduzeće, koji se uz smjernice Global Reporting Initiative (GRI) i metodologiju Business in the Community (BITC) temelji i na domaćem znanju (159 sudionika i 102 tvrtke educirane)
  • izrađeno 5 edukacijskih modula od kojih su neki ponuđeni po prvi put na tržištu i potvrdili pojačan interes tvrtki (10, seminara, 212 sudionika i 155 tvrtki): DOP u radnoj okolini (pruža znanja o inovativnim praksama upravljanja ljudskim potenicijalima, zaštiti ljudskih i radničkih prava na razini i povrh zakonskih propisa, internoj komunikaciji kao polugi DOP u radnoj okolini te dobre prakse stvaranja visoke motiviranosti, kohezije i lojalnosti zaposlenika), DOP u financijskom sektoru, DOP i razvoj zajednice, DOP i uključivanje u oblikovanje javnih politika te ISO 26 000
  • objavljeno prvih 20 primjera dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u tvrtkama u Hrvatskoj
  • tiskan prvi leksikon o održivom razvoju u Hrvatskoj kao odgovor na brojna nerazumijevanja i različite interpretacije termina, napravljen je na četiri jezika s 414 termina
  • uspostavljen je prvi i jedinstven portal u Hrvatskoj na kojem su dostupne sve informacije o aktivnostima i inicjativama iz ovog područja
vrh stranice
vrh stranice