Program seminara u 2012. godini

02.01.2012.

Program seminara u Rijeci i Puli. 

Puma Rijeka


28.2.2012. «Ciljano vođenje prodaje i pregovaranje»

21.3.2012. «Javna nabava za ponuditelje»

19.4.2012. «Zakon o radu u praktičnoj primjeni»

25. i 26.4.2012. «EU Assistance»

21.5.2012. «Internet marketing na društvenim mrežama»

30.5.2012. «HBOR - programi kreditiranja»

02.10.2012. «Upravljanje troškovima u uvjetima krize»

04.-05.10.2012. «Kako pripremiti i prijaviti projekt za financiranje iz EU fondova?»

23.10.2012. «Tipologija kupaca»

13.11.2012. «Što poslodavcima donose novi Ovršni Zakon i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi?»

22.11.2012. «Financiranje uz pomoć fondova za gospodarsku suradnju»


Puma Pula


16.2.2012. «Zakon o radu u praksi»

8.3.2012. «Naplata i zaštita potraživanja u uvjetima krize i nelikvidnosti»

12.4.2012. «Porezni nadzor i izmjene poreznih propisa u 2012.»

8.5.2012. «Javna nabava za ponuditelje»

1.6.2012. «Kako zaposliti i zadržati najbolje zaposlenike»
vrh stranice
vrh stranice