Program seminara u 2010. godini

03.01.2010.

Program seminara u Rijeci i Puli.

Rijeka

8.4.2010. «Nacionalni poticaji i druge potpore za male i srednje poduzetnike»

22.4.2010. «Upravljanje radnim učinkom i sustavi plaća»

20.5.2010. «Uštede na marketingu»

17.6.2010. «Zakon o radu u praktičnoj primjeni»

4.10.2010. «Internet marketing»

30.11.2010. «Odluka o prodaji/kupnji drugog poduzeća»


Pula

31.3.2010. « Inovacije

15.4.2010. «Vanguard metoda»

1.6.2010. «Zakon o radu u praktičnoj primjeni»

5.10.2010. «Internet marketing»

5.11.2010. «Porezni nadzor»
vrh stranice
vrh stranice