Program rada Komisije za 2014.

22.10.2013.

Europska komisija danas će donijeti program rada za 2014. godinu, kojim će se definirati najvažnije nove inicijative za 2014. te istaknuti prioriteti koje suzakonodavci moraju donijeti prije izbora za Europski parlament u svibnju 2014. U programu rada definiraju se i daljnji koraci koje treba poduzeti radi provedbe programa primjerenosti propisa donesenog 2. listopada.

Nakon donošenja program bit će dostupni priopćenje za tisak i program rada.
vrh stranice
vrh stranice