Program rada

Program rada

S ciljem pokretanja novog investicijskog ciklusa i realizacije planiranih investicija, Udruga developera usmjerena je ka stvaranju pravne sigurnosti i poticajnog okruženja kao osnovnih pretpostavki rasta i razvoja.
Programski prioriteti 2017.

Udruga developera aktivnosti će u 2017. godini usmjeriti na poboljšanje uvjeta poslovanja članova te smanjenje administrativnih prepreka i troškova poslovanja putem sudjelovanja u izradi zakonske regulative, uz naglasak na mjere i aktivnosti ključne za poticanje investicija:

• Pravna sigurnost
• Izrada kvalitetnijih i razvojnih propisa
• Sređivanje zemljišnih knjiga
• Porezno rasterećenje ulaganja
• Smanjenje neporeznih nameta
• Uklanjanje barijera na lokalnoj razini
• Lakši pristup kapitalu i jačanje tržišta alternativnog kapitala
• Porezni tretman investicija i tvrtki koje se bave investicijama
• Veća otvorenost Vlade i ministarstava problemima struke.

Udruga će nastaviti započete aktivnosti, posebice aktivnosti usmjerene na redefiniranje komunalnog i vodnog doprinosa, kako bi se prebacivanjem obaveza po doprinosima u fazu prihodovanja iz nekretnine olakšalo započinjanje investicije. Proaktivne mjere značajne za sektor moraju biti usmjerene redefiniranju komunalnog i vodnog doprinosa jer se oni sada plaćaju prije same gradnje i uvjet su za otpočinjanje gradnje, dok nigdje unutar Europske unije ne postoje u ovakvoj formi. Predlaže se upis objekta u zemljišne knjige kao uvjet prava naplate doprinosa.
Udruga developera radi realizacije ovih ciljeva intenzivno će surađivati s nadležnim Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.
Prioritete će Udruga realizirati djelovanjem putem komunikacijskih kanala Hrvatske udruge poslodavaca prema donositeljima odluka, institucijama vlasti, javnosti, članstvu i drugim dionicima, uz ciljanu medijsku prisutnost radi postizanja željenih učinaka.
Interese članova Udruga će osobito promicati kroz Gospodarsko-socijalno vijeće i pripadajuće Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene te prema ministarstvima nadležnim za problematiku od interesa sektora.
Putem lobističkih aktivnosti, partnerstvima sa srodnim granskim udrugama te razmjenom dobre prakse, Udruga će i u 2017. godini biti aktivni sudionik relevantnih kretanja i zagovarati interese svojih članova.
Na dnevnoj bazi Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju.
vrh stranice
vrh stranice