Priprema za pregovore za granski kolektivni ugovor u metalnoj industriji

01.06.2015.

Izvršni odbor HUP- Udruge metalne industrije je na sjednici održanoj 26. svibnja 2015.g. raspravljao o kolektivnim pregovorima i prijedlogu nacrta teksta granskog kolektivnog ugovora.

Na sjednici je istaknuta važnost da što veći broj članova sudjeluje u izradi teksta kolektivnog ugovora, posebno iz razloga što sukladno zakonskim odredbama, nadležni ministar može donijeti odluku o proširenju primjene kolektivnog ugovora, čime provođenje ugovorenih prava  postaje obvezujuće za sve tvrtke u djelatnostima metalne industrije.

Članice Udruge pozvane su dati doprinos u izradi konačnog prijedloga kolektivnog ugovora kako bi se sa stručne i praktične strane osigurala primjenjivost kolektivnog ugovora, odnosno da se ne bi ugrozilo poslovanje nekih članica. 
vrh stranice
vrh stranice