Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

04.03.2013.

HUP je u ožujku 2013.g zaprimio na očitovanje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.
Zakonodavac ovim izmjenama uređuje sljedeća pitanja:

- usklađuje se trajanje roditeljskog dopusta zaposlenog i samozaposlenog roditelja, kao i uvođenje novih rješenja u odnosu na postojeća iz važećeg Zakona,
- propisuje se prenosivi i neprenosivi dio roditeljskog dopusta te uvjeti za korištenje prava na roditeljski dopust od strane jednog roditelja,
- izjednačava se trajanje posvojiteljskog i roditeljskog dopusta za posvojitelje bez obzira na dob posvojenog djeteta,
- sukladno promjenama u trajanju korištenja prava na roditeljski dopust propisuju se iznosi naknada za vrijeme korištenja pojedinog prava uvažavajući dosadašnju ukupnu razinu tih prava.


Zaprimljeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i očitovanje HUP-a možete pratiti na stranicama rezerviranima za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice