Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

26.04.2013.

HUP je zaprimio prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
koji ide u svoje druge izmjene i dopune. Naime, nakon što je Zakon stupio na snagu početkom listopda 2012.g., mijenjan je Uredbom Vlade krajem godine, a u travnju 2013. g. predlagatelj, Ministarstvo financija, ponovno pokreće postupak izmjena i dopuna ovog zakona.
Radi o noveli zakona koja sadrži čak 60 članaka , dok sam zakon ima ukupno 93 članka.
Ovako velikim obuhvatom izmjena ( gotovo 2/3 zakona ) nameće se pitanje nije li zakonodavac trebao pristupiti izradi u cijelosti novog zakonskog teksta i to tek po učinjenoj procjeni učinaka propisa.
Prijedlog izmjena zakona i očitovanje HUP-a možete vidjeti na stranicama rezervirani za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice