Prijedlog Zakona o inspektoratu rada s konačnim prijedlogom zakona

21.11.2013.

21. studenoga 2013.g. održan je sastanak predstavnika HUP-a i sindikalnih središnjica s ministrom Mrsićem na kojem je predstavljen Prijedlog Zakona o inspektoratu rada te je priopćeno kako zakon ide u hitnu proceduru, a predviđeno stupanje na snagu je 01.01.2014.g. Zakon je HUp-u dostavljen kao Radni Nacrt,i HUP se na taj nacrt očitovao.

Općenito, izmjene idu u smjeru toga da sve inspekcije potpadnu pod pojedina ministarstva, a Državni inspektorat prestaje postojati. Naime, trenutno je samo 5 inspekcija u sustavu Državnog inspektorata, a izvan toga postoji još 41 različita inspekcija izvan toga. Što se Inspektorata rada tiče, on će se ustrojiti kao posebna upravna organizacija pri MRMS.

Iz onoga što je rečeno na sastanku, inspektorima se proširuju ovlasti, brže i lakše će vršiti provjere prijave radnika, bit će učinkovitiji, moći će izuzimati dokumente, audio i video zapise, preventivno će djelovati, unesene su posebne odredbe o radnom vremenu inspektora ( uključujući i rad noću te rad duži od punog radnog vremena. Gdje god to bude moguće, na licu mjesta će naplaćivati kazne,a tek ako ne budu mogli, ide se na prekršajnu prijavu.
Planira se povećanje broja inspektora, inspektori će prolaziti sigurnosnu procjenu tj. prije stupanja u službu potpisivat će Izjave o imovinskom stanju.
Osnovni prigovori HUP-a:

- nema analize sadašnjeg stanja,
- nije napravljena nikakva analiza suradnje s drugim tijelima državne uprave i pravosuđem,
- nije dovoljno naglašena savjetodavna i preventivna funkcija inspektorata,
- premalo ovlasti i samostalnosti ravnatelja inspektorata rada (glavnog inspektora rada RH),
- prenaglašena uloga ministra nadležnog za rad ( ministar donosi godišnji Program rada, ministar na prijedlog ravnatelja daje upute i objašnjenja za obavljanje inspekcijskih nadzora..)
- nisu predočeni ni budući troškovi nove institucije
- previsoke utvrđene kazne

Prijedlog zakona i očitovanje HUP-a možete pogledati na našim stranicama rezerviranim za članove HUP-a.

PRIJAVA
vrh stranice
vrh stranice