Preporuke za lokalno specifične mjere za zapošljavanje

24.01.2012.

U sklopu projekta Umrežavanje, obrazovanje i podizanje konkurentnost za više boljih poslova donesen je dokument Preporuke za lokalno specifične mjere za zapošljavanje u Osječko-baranjskoj županiji. U izradi je preporuka sudjelovala radna skupina, koja je sastavljena od svih dionika na tržištu rada (predstavnici županije, socijalnih partnera, poduzetničkih potpornih institucija, obrazovnih ustanova, civilnog sektora, akademske zajednice i dr.), čime je ispunjen specifični cilj projekta – aktiviranja lokalnih dionika na tržištu rada i uspostava sustava za suradnju između dionika kako bi se poboljšala efektivnost i efikasnost zapošljavanja u Osječko-baranjskoj županiji.

U donošenju preporuka uključeni lokalni dionici na tržištu rada


Dokument sadrži sve potrebne informacije i analize za zapošljavanje u županiji, a same preporuke su podijeljene u dva dijela. Prvi dio se odnosi na poboljšanje postojećih mjera aktivne politike zapošljavanja kao npr. sufinanciranje zapošljavanja zaposlenih osoba koji se nalaze na otkaznom roku temeljem poslovno uvjetovanog otkaza i dr., a drugi dio se odnosi na nove lokalno specifične mjere za povećanje zapošljavanja npr. jednostavnije evidentiranje sezonske radne snage, omogućavanje rada u kućnoj radinosti u nepunom radnom vremenu za osobe koje nisu osigurane po drugoj osnovi i dr. Sve nove mjere sa obrazloženjima možete pročitati na www.hup.hr/homehr/regionalni-uredi/osijek/aktualno i na web stranici koja je izrađena u sklopu projekta www.lokalnemjere.eu. Preporuke su predstavljene na završnoj konferenciji projekta 24.siječnja 2012.godine, a iste će biti poslane svim nadležnim nacionalnim institucijama (ministarstvima, središnjoj službi HZZ-a, i dr.), kao i svim članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Osječko-baranjskoj županiji.

Preporuke za lokalno specifične mjere za zapošljavanje u Osječko-baranjskoj županiji
Prezentacija preporuka
vrh stranice
vrh stranice