Prehrambeni proizvodi dvojne kvalitete: Europska komisija razvila smjernice za države članice radi suzbijanja nepoštenih praksi

28.09.2017.

Europska komisija je objavila skup smjernica za primjenu propisa EU-a o hrani i pravima potrošača na proizvode dvojne kvalitete, kako je predsjednik Juncker najavio u ovogodišnjem govoru o stanju Unije. Te će smjernice pomoći nacionalnim tijelima da odrede krši li neko poduzeće propise EU-a pri prodaji proizvoda dvojne kvalitete u različitim zemljama.
U smjernicama se navode i objašnjavaju relevantni zahtjevi iz propisa EU-a o hrani i pravima potrošača kojih se nadležna tijela moraju pridržavati pri analizi potencijalnog problema s proizvodima dvojne kvalitete:

  • Uredba o informiranju o hrani, kojom je propisano da se potrošačima moraju davati istinite i dostatne informacije o određenom prehrambenom proizvodu. Primjerice, oznake za hranu moraju sadržavati sve sastojke proizvoda.
  • Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi, kojom se zabranjuje nepoštena poslovna praksa poput stavljanja na tržište proizvoda u ambalaži iste robne marke na način kojim bi se moglo zavarati potrošače.
Smjernice sadržavaju korake koje nacionalna tijela za zaštitu potrošača i tijela za hranu mogu slijediti kako bi utvrdila krše li proizvođači te propise u okviru navedenog zakonodavstva. Ako kršenje propisa uključuje prekogranični aspekt, tijela za zaštitu potrošača mogu intervenirati putem Mreže za suradnju u zaštiti potrošača na europskoj razini.

Nacionalna tijela za zaštitu potrošača i tijela za hranu odgovorna su osigurati da se poduzeća pridržavaju propisa EU-a. Međutim, Europska komisija će im predano pomagati ovim smjernicama i u različitim područjima. Osim tih smjernica, Komisija radi na metodologiji za poboljšanje usporednih ispitivanja prehrambenih proizvoda kako bi države članice imale čvrstu zajedničku znanstvenu osnovu za rasprave o tom pitanju. Zajedničkom istraživačkom centru (JRC) stavila je na raspolaganje milijun eura za razvoj te metodologije. Osim toga, državama članicama osigurala je milijun eura za financiranje studija ili mjera provedbe, čime financira daljnji rad na prikupljanju dokaza i provedbi. Komisija je započela dijalog s proizvođačima i udrugama robnih marki, koji su se obvezali izraditi kodeks ponašanja ove jeseni.

Komisija će 13. listopada u Bratislavi sudjelovati na sastanku na vrhu o zaštiti potrošača, na kojem će se okupiti predstavnici ministarstava kako bi raspravljali o temi dvojne kvalitete prehrambenih proizvoda, a koji organiziraju slovačka i češka vlada. Nadalje, u rujnu i studenome organizirat će radionice s tijelima za zaštitu potrošača i sigurnost hrane. Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_hr.htm.
vrh stranice
vrh stranice