Predstavnici Confindustrije u posjetu HUP-u

08.07.2015.

Predsjednica HUP-a Gordana Deranja je dana 07. srpnja 2015. godine primila delegaciju talijanske udruge poslodavaca Confindustrije i predstavnike Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj. Tema zajedničkog susreta odnosila se na razmjenu iskustva i mogućnost buduće suradnje između talijanskih udruženja i Hrvatske udruge poslodavaca.
Predsjednik Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj Dubravko Hoić je ukazao da je ovo nova Udruga koja je osnovana 2014. godine i proistekla iz Savjetodavnog odbora talijanskog poduzetništva u Hrvatskoj. Udruga u svom radu želi razvijati suradnju sa sličnim udrugama, komorama i asocijacijama u Hrvatskoj, Italiji i regiji te među njima i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca. Rad i dosadašnje djelovanje HUP-a predstavio je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a. Rad svojih organizacija predstavili su sljedeći gosti: Edoardo Garrone, dopredsjednik Confindustrije i predstavnik za asocijativnu internacionalizaciju; Luigi Salvadori, predsjednik Confindustria Balcani; Erich Cossutta, predsjednik Confindustria Srbija; Antonio Schiro, potpredsjednik Confindustrije Srbije; Irena Brajković, direktorica Confindusstrije Srbije; Gianluca di Felice, trgovački Ataše u Veleposlanstvu Republike Italije u Zagrebu; Hrvoje Grenac, glavni tajnik Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj; Flavio Mais, član Upravnog Vijeća Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj i g. Dubravko Hoić, predsjednik Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj.

Uz predsjednicu Hrvatske udruge poslodavaca, Gordanu Deranju i Davora Majetića sudjelovali su i Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora, Lidija Horvatić, direktorica Odjela politike EU i međunarodnih poslova, Sadmir Hošić, član izvršnog odbora HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika i Sanja Smoljak Katić, direktorica granskih udruga HUP-Udruge trgovine i HUP-Udruge financijskog poslovanja.

U razgovoru sa talijanskim gostima istaknuto je da HUP ima već dugogodišnju suradnju s regionalnim talijanskim udruženjem industrijalaca iz Vicenze sa kojim ima potpisan Sporazum o suradnji prije dvadeset godina, a koje je ujedno i u sastavu Confindustrije.
vrh stranice
vrh stranice