PREDSTAVLJEN NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI – HUP REGIONALNI URED VARAŽDIN

27.02.2017.

Varaždin, 27. veljače 2017. - Danas je u prepunoj Skupštinskoj dvorani Palače Varaždinske županije za regiju sjeverozapadne Hrvatske od strane gdin. Ivan Palčić i gdin. Ante Loboja iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, predstavljen Novi Zakon o javnoj nabavi. Prije prezentacije Zakona je gdin. Dragan Kovačević iz tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. kratko predstavio rezultate najnovijeg istraživanja o Javnoj nabavi, konkretnije o primjeni kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
Od početka pripreme nacrta novog Zakona o javnoj nabavi, članovi HUP-a su intenzivno radili na izradi preporuka za njegovo poboljšanje. Kao tri najveća problema sustava javne nabave prepoznati su: neučinkovita primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), nedovoljno snažna i učinkovita kontrola te nedostatna transparentnost sustava.

Zakon je donesen krajem prošle godine a primjena je započela sa 1. siječnja ove godine. Velik dio preporuka članova HUP-a je ugrađen u tekst novog Zakona, no stvarne učinke moći ćemo analizirati tek kroz neko vrijeme njegove primjene. Ovim Zakonom implementira se nova pravna stečevina EU u području javne nabave, uvažavajući pri tome istaknute probleme u praksi javne nabave kao i konstruktivne prijedloge rješenja.

Kao 20 najznačajnijih novine u vezi s postupcima javne nabave istaknuti i predstavljeni su:

1. Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – jedini kriterij odabira ponude,
2. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD),
3. Novi postupak javne nabave – partnerstvo za inovacije,
4. Prethodno savjetovanje s GS,
5. Podjela predmeta nabave,
6. Visina jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
7. Novine u pregovaračkom postupku bez prethodne objave,
8. Novine kod okvirnog sporazuma,
9. Kraći rokovi za dostavu,
10. Kriteriji za kvalitativni odabir GS,
11. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
12. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata,
13. Ponuda – potpisivanje; javno otvaranje,
14. Institut pojašnjenja i upotpunjavanja,
15. Novi razlog za poništenje postupka javne nabave,
16. Dostava odluka javnog naručitelja,
17. Rok mirovanja,
18. Uvid u dokumentaciju postupka nabave,
19. Društvene i druge postupke usluge,
20. Kriteriji za kvalitativni odabir GS.

Sudionicima je nadalje predstavljena i pojašnjena dokumentacija potrebna za javnu nabavu, te pregled i ocjene ponuda kao i pravna zaštita nad nadzorom i provedbom Zakona. Novi Zakon o javnoj nabavi je prilagođen da bude kvalitetan alat koji omogućava izbor ekonomski najpovoljnije ponude, mogućnost uravnoteživanja cijene i kvalitete, te mogućnosti za provođenje kvalitetnijih i jednostavnijih postupaka.

vrh stranice
vrh stranice