Pravo na osnovni bankovni račun za sve europske građane: Komisija pozdravila donošenje Direktive u Vijeću

23.07.2014.

Europska komisija pozdravila je donošenje Direktive o transparentnosti i usporedivosti naknada za račune za obavljanje platnog prometa, promjeni računa za obavljanje platnog prometa i pristupu osnovnom računu za obavljanje platnog prometa u Vijeću ministara EU-a. Direktivom će se potaknuti stvaranje pravog jedinstvenog tržišta za maloprodajne financijske usluge te donijeti brojne pogodnosti građanima EU-a, koji će dobiti pravo na osnovni račun za obavljanje platnog prometa bez obzira na boravište i financijsku situaciju. Direktivom će se ujedno znatno poboljšati transparentnost naknada za bankovne račune te olakšati prebacivanje računa u drugu banku. Kao što je izjavio povjerenik Mimica: "Zahvaljujući novoj Direktivi, potrošači će dobiti jasnije informacije o naknadama koje moraju plaćati te će moći lakše usporediti trošak različitih računa i zamijeniti postojeći račun povoljnijom opcijom." Vidi i IP/13/415.
Dodatne informacije: STATEMENT/14/237
vrh stranice
vrh stranice